Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familifond og Danske Regioner står bag projektet Sikker Psykiatri, hvor psykiatriske enheder forbedrer patientsikkerheden i psykiatrien.