Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familifond og Danske Regioner står bag projektet Sikker Psykiatri, hvor psykiatriske enheder forbedrer patientsikkerheden i psykiatrien.

    Sikker Psykiatri forebygger tvang

    Projekt Sikker Psykiatri vil reducere antallet af bæltefikseringer med 50 procent. Derfor tog personale fra projektenhederne til England for at lære af deres engelske kollegaers succes med at nedbringe tvang.