Patienter med psykisk sygdom behandles ofte med en eller flere slags psykofarmaka, og samtidig får mange medicin for fysiske sygdomme. Det kan føre til fejl og uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling, viser flere nationale og internationale undersøgelser.

På den baggrund sætter Sikker Psykiatri fokus på medicin, og indsatsområdet omfatter to patientsikkerhedspakker: medicingennemgang og højrisikomedicin.

To pakker: Medicingennemgang og højrisikomedicin
Ved en gennemgang foretager de sundhedsprofessionelle en struktureret og kritisk granskning af patientens medicin med det formål at undgå uhensigtsmæssig behandling med lægemidler. En sådan gennemgang forudsætter, at der foreligger en opdateret liste over den medicin, som patienten faktisk tager, kaldet medicinafstemning. Derfor består pakken af to trin: medicinafstemning og medicingennemgang.

Højrisikomedicin er lægemidler, som tidligere har ført til alvorlige utilsigtede hændelser. I Sikker Psykiatri omfatter kategorien følgende lægemidler: litium, clozapin og tricykliske antidepressiva. Derudover kan projektenhederne ud fra egen risikoanalyse supplere med anden medicin. Pakken for højrisikomedicin består af af et tjek ind, som de sundhedsprofessionelle foretager ved alle nyordinationer, og løbende klinisk og paraklinisk monitorering. 

INDSATSOMRÅDER

Medicin er et af 6 indsatsområder i Sikker Psykiatri

>>> Se alle indsatsområderne

METODER

Sikker Psykiatri anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> Find viden om metoderne

getbigthumbnail-jdjpeg-1

Ny rapport giver inspiration til fremtidens patientsikkerhedsarbejde

medicinjpg Medicin

Svendborg inddrager farmaceuter i medicingennemgang

medicingennemgangjpg

Ny metode til medicingennemgang øger patientsikkerheden i psykiatrien

vordingborg-fejringjpg Medicin

Vordingborg fejrer medicinresultater

medicinrumjpg

Tjekliste og Ipads skal skabe større patientsikkerhed i psykiatrien

medicin-3jpg Medicin

Skema skaber mere systematisk medicingennemgang

helle-bendtsenjpg

Ansvar for egen behandling gjorde en forskel

;
#sikkerpsykiatri