Mandag den 10. marts 2014


Velkomst

Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


De psykiatriske enheders erfaringer

>> Hent Glostrups præsentation

>> Hent Vordingborgs præsentation

>> Hent Svendborgs præsentation

>> Hent Viborgs præsentation

>> Hent Aalborgs præsentation

>> Hent Thisteds præsentation


Hvad kan vi lære af andre? Erfaringer fra Skotland

Johnathan Maclennan, Improvement Advisor, Scottish Patient Safety Programme for Mental Health

>> Hent præsentation 


Ledelse

Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Kelly McCutcheon Adams, Director, Institute for Healthcare Improvement

>> Hent Beth Lilja og Vibeke Rischels præsentation

>> Hent Kelly McCutcheons præsentation 


Introduktion til pakkerne for medicingennemgang og højrisikomedicin

Brian Bjørn, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, psykiatrien i Region Syddanmark og formand for Sikker Psykiatris faglige følgegruppe

>> Hent præsentation


 

Tirsdag den 11. marts 2014


Projektledere

Søren Schousboe Larsen, risikomanager og kvalitetskoordinator, Hospitalsenheden Horsens
Brian Bjørn, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation 


Hvad kan vi lære af andre? Erfaringer fra Institute for Healthcare Improvement

Kelly McCutcheon Adams, Director, Institute for Healthcare Improvement

>> Hent præsentation 


Medicingennemgang – Hvad er problemet?

Lars Peter Nielsen, ledende overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

>> Hent præsentation

>> Hent 'Medicingennemgang i psykiatrien, fællespsykiatrisk retningslinje' 


Forbedringsmodellen

Rikke Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Brian Bjørn, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikerhed

>> Hent præsentation