Mandag den 12. januar 2014


De psykiatriske enheders erfaringer med medicinindsatsen

>> Hent Glostrups præsentation

>> Hent Vordingborgs præsentation

>> Hent Svendborgs præsentation

>> Hent Viborgs præsentation

>> Hent Aalborgs præsentation

>> Hent Tórshavns præsentation


Præsentation af samarbejdspartnerne

Mette Meldgaard, område chef for sundhed, TrygFonden
Hanna Line Jakobsen, projektchef, Det Obelske Familiefond

>> Hent TrygFondens præsentation

>> Hent Det Obelske Familiefonds præsentation


Den skotske patientsikkerhedsrejse

David Hall, clinical leader, Scottish Patient Safety Program for Mental Health

>> Hent præsentation


De psykiatriske enheders storyboards

>> Hent Glostrups storyboard

>> Hent Vordingborgs storyboard

>> Hent Svendborgs storyboard

>> Hent Viborgs storyboard

>> Hent Aalborgs storyboard

>> Hent Thisteds storyboard

>> Hent Tórshavns storyboard


 

Tirsdag den 13. januar 2014


Deming's system of profound knowledge

Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Rie Johansen, konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Patientcase - Forebyggelse af somatisk sygdom

Nicolai Renstrøm, Psykiatrien Syd, Vordingborg

>> Hent præsentation


Forebyggelse af somatisk sygdom hos psykiatriske patienter

David Hall, clinical leader, Scottish Patient Safety Program for Mental Health

>> Hent præsentation


Patient- og pårørenderepræsentanter

Simon Feldbæk Kristensen, projektleder i Sikker Psykiatri, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Datadrevet forbedringsarbejde

Rie Johansen, konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Introduktion til forbedringsarbejdet

Tina Lynge, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Ledelse

Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Lisbeth Holsteen Jessen, direktør, Hospitalsenheden Horsens

>> Hent præsentation


Forbedringer, PDSA'ere, tempo og spredning

Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation