Mandag den 28. september


Introduktion til Sikker Psykiatri

Simon Feldbæk Peitersen, projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Forbedringsmodellen – Introduktion og øvelse

Rikke Hollesen, Improvement Advisor. Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Josefine Rubech Krøyer Jensen, projektleder, Psykiatrien Region Sjælland

>> Hent præsentation


Data driver arbejdet – introduktion og øvelse

Rie Johansen, Improvement, Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Annette Jaquet, projektleder, Psykiatrien Region Nordjylland
Eydna Lindenskov, projektleder, Psykiatrien Færøerne

>> Hent præsentation


Har forbedringsmodellen forbedret noget?

Stine Rasmussen, projektleder i Sikkert Patientflow, Regionshospitalet Randers

>> Hent præsentation


 

Tirsdag den 29. september


Velkomst til læringsseminar 6

Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Resultater fra enhederne

Ledere fra psykiatrien

>> Hent Glostrups præsentation

>> Hent Vordingborgs præsentation

>> Hent Svendborgs præsentation

>> Hent Viborgs præsentation

>> Hent Aalborgs præsentation

>> Hent Thisted præsentation

>> Hent Tórshavns præsentation


Præsentation af pakke om reduktion af bæltefikseringer

Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Rikke Laulund, Dansk Psykiatrisk Selskab

>> Hent præsentation


Sikker Psykiatris fokus og målsætning for nedbringelse af bæltefikseringer

Erik Jylling, formand for Sikker Psykiatris styregruppe, Danske Regioner

>> Hent præsentation


Brug af baselinedata til at forstå variation og sætte mål

Rie Johansen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Arbejdsgangsanalyser – Gennemgang af arbejdsgangsanalyser

Rikke Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Sikkerhedsbriefing – Hvem, hvad, hvor og hvornår?

Anne Sølvsteen, NaviMinds
Jesper Høyer Rasmussen, NaviMinds

Præsentation følger


Deeskaleringsteknikker – Øvelse og træning

Lene Lauge Berring, Region Sjælland

Præsentation følger


Forbedringsledelse

Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Lisbeth Holsteen Jessen, direktør, Hospitalsenheden Horsens

>> Hent præsentation


 

Onsdag den 30. september


Arbejde med flere pakker samtidigt

David Hall, Scottish Patient Safety Program

>> Hent præsentation


Implementering, fastholdelse, spredning

Vibeke Rischel, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Kom godt i gang med pakken

Rikke Hollesen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Data – tidstro data, hvordan indsamles det?

Rie Johansen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


NHS East London and Scottish Patient Safety Program

Simon Tulloch, NHS East London
David Hall, Scottish Patient Safety Program

>> Hent præsentation

>> Hent driver diagram


Parallelsession: Kommunikation i Sikker Psykiatri

Bjarke Lund Larsen, journalist, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Sune Frederiksen, sygeplejerske og projektleder, Regionspsykiatrien Viborg-Skive

>> Hent Bjarke Lund Larsens præsentation

>> Hent Sune Frederiksens præsentation