Velkomst

Britt Wendelboe, konstitueret direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent præsentation


At forsøge selvmord

Lise Stolfer, brugerrepræsentant, Region Sjælland

>>> Hent præsentation


Selvmord og selvmordsforebyggelse

Anders Meinert, lægefaglige direktør, Region Syddanmark og formand for Sikker Psykiatris faglige følgegruppe

>>> Hent præsentation


Plan for det videre arbejde

Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent præsentation

>>> Hent skabelon til Game Plan


Patient Safety Climate Tool 

Sune Frederiksen, sygeplejerske og projektleder, Regionspsykiatrien Viborg

Rie Johansen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent præsentation


Patientsikkerhedsrunder og 15 skridt

Rikke Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Maria Hentze, pårørenderepræsentant, Psykiatrisk Center Tórshavn

Eydna Lindenskov, projektleder, Psykiatrisk Center Tórhavn

>>> Hent Rikke Hollesens præsentation

>>> Hent Maria Hentze og Eydna Lindenskovs præsentation


Analyse af utilsigtede hændelser 

Simon Feldbæk Peitersen, projektleder i Sikker Psykiatri, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Anne Otto Hansen, kvalitetskonsulent, Psykiatrien Region Sjælland

>>> Hent Simon Feldbæk Peitersens præsentation

>>> Hent Anne Otto Hansens præsentation