Ny rapport giver inspiration til fremtidens patientsikkerhedsarbejde

16. maj 2018

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, offentliggør en ny evalueringsrapport med erfaringer fra Sikker Psykiatri

Patienter & pårørende

Færøerne ansætter pårørenderepræsentant

17. november 2017

På Psykiatrisk Center Tórshavn er Maria Andreassen Hentze pårørenderepræsentant på fuldtid. Hun deltager blandt andet i arbejdet i Sikker Psykiatri og kommer med ideer til forbedringer.

Ledelse

"Dit fokus på kvalitet skal være ubøjeligt"

17. november 2017

Psykiatrien i det østlige London har skabt varige forbedringer i verdensklasse. Det har kun været muligt, fordi topledelsen satte kvalitet øverst på dagsordenen i organisationen og bevarede det fokus.

Patienter & pårørende

Patienter og pårørende forbedrer patientsikkerheden

16. november 2017

Ifølge patienter, pårørende og personale har Sikker Psykiatri sat skub i en udvikling mod større inddragelse af patienter og pårørende i forbedringsarbejdet. Men vejen til patientdrevet kvalitetsarbejde i psykiatrien er stadig lang.

Forbedringsarbejdet for en sikker psykiatri fortsætter

24. oktober 2017

Projektet Sikker Psykiatri slutter med udgangen af 2017, men det betyder ikke et stop for den måde at arbejde med patientsikkerhed på i fremtiden. Erfaringerne og metoderne fra Sikker Psykiatri vil leve videre i det nationale kvalitetsarbejde i psykiatrien.

Psykiatrien markerer Sindets Dag

16. oktober 2017

Der var masser af aktiviteter for borgere og personale på de psykiatriske projektenheder i Sikker Psykiatri i forbindelse med Sindets Dag d. 10. oktober.

Tvang

Nye metoder reducerer bæltefikseringer i psykiatrien

12. oktober 2017

En ny sikkerhedskultur, systematisk forbedringsarbejde og et øget fokus på samarbejde med patienter og pårørende har nedbragt antallet af bæltefikseringer markant på flere af de psykiatriske afdelinger i forbindelse med projektet Sikker Psykiatri.

Hvad er en sikker psykiatri for dig?

5. oktober 2017

Brugere, pårørende, personale og ledelser giver deres bud på, hvad der er en sikker psykiatri i forbindelse med Sindets Dag 2017. Se alle billederne.

Sikker Psykiatri markerer Sindets Dag

5. oktober 2017

Den 10. oktober er den internationale Sindets Dag. Det markerer projektenhederne i Sikker Psykiatri med forskellige aktiviteter.

Se billeder fra læringsseminar 11

3. oktober 2017

Den 2. oktober mødtes projektenhederne i Sikker Psykiatri til læringsseminar. Se billeder fra seminaret.

Hent præsentationer fra læringsseminar 11

2. oktober 2017

Den 2. oktober mødtes projektenhederne i Sikker Psykiatri til læringsseminar. Se præsentationerne fra seminaret.

Sikker Psykiatri afholder sidste læringsseminar

12. september 2017

Karen Stæhr fra FOA, Erik Jylling fra Danske Regioner og den lægefaglige direktør fra psykiatrien i London gæster Sikker Psykiatris sidste læringsseminar.

Selvmord

Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde

8. september 2017

Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltager i et nyt nationalt partnerskab, som frem til 2020 skal arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

Selvmord

"Vi kan forandre et liv på et øjeblik"

8. september 2017

Patienter, pårørende, personale og ledelser i psykiatrien bakker op om Selvmordsforebyggelsesdagen d. 10. september. Se billederne.

Selvmord

Akutteam reducerer risiko for selvmord

6. september 2017

Et ambulant akutteam fra psykiatrisk afsnit N7 i Frederikshavn, som deltager i projekt Sikker Psykiatri, gør overgangen fra psykiatrien til eget hjem mere sikker og mindsker risikoen for selvmord.

Selvmord

Pårørende er med til forebyggelse af selvmord

6. september 2017

På Psykiatrisk Skadestue i psykiatrien i Aalborg inddrager medarbejderne systematisk de pårørende, når de vurderer risikoen for selvmord hos patienterne. Deres viden er vigtig i arbejdet med at forebygge selvmord i psykiatrien.

Selvmord

Udslusningsgruppe gør hverdagen nemmere

5. september 2017

En gang om ugen mødes udskrevet patienter fra psykiatrien i Frederikshavn for at dele erfaringer og tanker om gensynet med hverdagen.

Selvmord

Sikker Psykiatri sætter ekstra fokus på forebyggelse af selvmord

4. september 2017

Den 10. september er den internationale dag for forebyggelse af selvmord. Det markerer projektenhederne i Sikker Psykiatri med forskellige aktiviteter.

Patienter & pårørende

”Jeg er glad og taknemmelig for at være i live”

4. september 2017

Da Lise Stolfer havde mistet lysten til livet, oplevede hun en psykiatri præget af berøringsangst og fastlåste strukturer. Nu efterlyser hun, at psykiatrien ikke bare gøre mere af det samme, men også gør mere af noget andet.

Ledelse

Sikker Psykiatri uddanner ledere i psykiatrien

30. august 2017

Ledere i psykiatrien gennemgår i forbindelse med Sikker Psykiatri undervisning i forbedringsmetoder og –ledelse. Det skal være med til at sprede og fastholde forbedringerne i plejen og behandlingen af psykiatriske patienter.

Tvang

Psykiatrien i Brønderslev nedbringer bæltefikseringer

29. august 2017

Sikkerhedsbriefinger og styrket samarbejde med patienterne har reduceret antallet af bæltefikseringer markant på intensivafsnittet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Ledelse

Blog: Kvalitet og ledelse går hånd i hånd

24. august 2017

Vi bærer erfaringerne fra Sikker Psykiatri ind i det nationale kvalitetsarbejde, skriver Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, i sit blogindlæg om forbedringsarbejdet i projektet.

Stort psykiatri-distrikt i London halverer vold

6. august 2017

NHS East London Foundation Trust har reduceret antallet af voldelige episoder markant ved at blive bedre til at forudse risikoen og skabe større åbenhed omkring problemer med vold og aggression.

Deltag i Danmarks største konference om patientsikkerhed i kommunerne

13. juli 2017

Den 1.-2. november afholder Dansk Selskab for Patientsikkerhed den årlige Primærsektorkonference om patientsikkerhed i og omkring kommunerne.

Har du 'syndet' i forbedringsarbejdet?

15. juni 2017

Se de syv synder, der er mest normale i forbindelse med udbredelsen af forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.

Tvang

21 dage uden bæltefikseringer i psykiatrien i Aalborg

13. juni 2017

I begyndelsen af juni var det 21 dage siden, at en patient var blevet bæltefikseret i akutafsnit S5 i psykiatrien i Aalborg, som deltager i projekt Sikker Psykiatri. En ændret sikkerhedskultur er en af årsagerne.

Patienter & pårørende

Psykiatrien spurgte: Hvad er vigtigt for dig?

13. juni 2017

Tirsdag den 6. juni 2017 satte sundhedspersonale ekstra fokus på patienternes ønsker, behov og håb. Anledningen var den verdensomspændende Hvad er vigtigt for dig?-dag, som alle projektenhederne i Sikker Psykiatri deltog i.

Medicin

Svendborg inddrager farmaceuter i medicingennemgang

3. juni 2017

Sideløbende med projekt Sikker Psykiatri har Psykiatrisk Afdeling Svendborg haft stor succes med et forsøg, hvor lægerne inddrager farmaceuter i medicingennemgangen. Tiltaget fastholder fokus og skærper medicinsikkerheden – alt sammen til gavn for patienten.

Læringsseminar 10 i billeder

2. juni 2017

Sikker Psykiatri afholdt læringsseminar 10 den 31. maj-1. juni. Se billeder fra seminaret.

Hent præsentationer fra læringsseminar 10

30. maj 2017

Den 31. maj - 1. juni 2017 mødtes projektenhederne i Sikker Psykiatri til læringsseminar. Se præsentationerne fra seminaret.

Psykiatrien i Nordjylland fejrer Månedens Afsnit

24. maj 2017

Klinik Psykiatri Nord i Region Nordjylland har indført en ny fast rutine, hvor klinik-ledelsen hver måned kårer Månedens Afsnit i forhold til Sikker Psykiatri. Det er et afsnit, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til at arbejde med pakkerne i projektet.

Fælles sikkerhedsbriefinger skaber bedre samarbejde i psykiatrien

9. maj 2017

I Regionspsykiatrien Viborg og på Psykiatrisk Afdeling Svendborg samles afsnittene hver dag til fælles sikkerhedsbriefinger. De nedbryder siloer, styrker samarbejdsånden og giver patienterne bedre pleje.

Ledelse

”Vi har en forpligtigelse til at udbrede erfaringerne fra Sikker Psykiatri”

2. maj 2017

Ifølge Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er resultaterne af forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri så stærke, at projektets metoder skal være et afsæt for fremtidens kvalitetsarbejde i psykiatrien.

Deltag i Hvad er vigtigt for dig?-dag

27. april 2017

Tirsdag den 6. juni 2017 sætter sundhedspersonale fokus på patienternes behov, ønsker og håb. Anledningen er den verdensomspændende Hvad er vigtigt for dig?-dag, som din afdeling kan blive en del af.

Ledelse

Blog: På vej mod et paradigmeskift i psykiatrien

28. marts 2017

Med mere direkte ledelses- og medarbejderinvolvering er vi er godt på vej mod et paradigmeskifte, skriver Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i psykiatrien i Region Sjælland, i sit blogindlæg om forbedringsarbejdet i projektet

Tilmeld dig årets konference om patientsikkerhed

28. marts 2017

Forbedringsarbejde i psykiatrien er på programmet, når Dansk Selskab for Patientsikkerhed holder Patientsikkerhedskonferencen d. 19.-20. april 2017.

Tvang

Retspsykiatrisk afsnit i Glostrup runder 100 dage uden bæltefikseringer

14. marts 2017

Systematik, inddragelse af patienter og tidstro data betyder, at medarbejderne på retspsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center Glostrup, som er med i Sikker Psykiatri, ikke har brugt bælte i over 100 dage.

Ledelse

Video: Sådan fastholdes momentum i forbedringsarbejdet

9. marts 2017

Jason Leich, leder af afdelingen for patientsikkerhed og kvalitetsforbedring i det skotske sundhedsministerium, giver fire råd til, hvordan personale og ledelse skaber og bevarer motivationen omkring forbedringsarbejdet.

Patienter & pårørende

Viborg undersøger patienternes tryghed og sikkerhed

27. februar 2017

Regionspsykiatrien Midt i Viborg, som deltager i projektet Sikker Psykiatri, har spurgt ind til de indlagte patienters oplevelse af sikkerheden og trygheden på afdelingerne for at identificere problemer og få ideer til forbedringer.

Patienter & pårørende

”Jeg kan godt føle mig magtesløs”

26. februar 2017

Ifølge Susanne Lautrop, der er pårørenderepræsentant i Sikker Psykiatri, har projektet sat skub i en udvikling, hvor det bliver mere naturligt at inddrage patienter og pårørende i arbejdet med at forbedre psykiatrien. Men der er stadig lang vej endnu.

Ledelse

Blog: Vilje, involvering, prioritering, organisering = ledelse

20. februar 2017

Vi skal drives af ønsket om forbedringer for patienterne, skriver Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør i psykiatrien i Region Midtjylland, i sit blogindlæg forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri.

Sikker Psykiatris erfaringer deles på konference om patientsikkerhed

16. februar 2017

Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder den årlige Patientsikkerhedskonference d. 19.-20. april 2017. Her er forbedringsarbejdet i psykiatrien - herunder Sikker Psykiatri - på programmet.

Ledelse

Kommunikation understøtter forbedringsarbejdet i psykiatrien

16. februar 2017

Fejringer og medieomtale virker som en drivkraft for personalets arbejde med at sikre pleje og behandling af høj kvalitet. Det viser analyser af betydningen af kommunikation i forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet.

Patienter & pårørende

Landsforeningen SIND roser patientcaféer

7. februar 2017

Sikker Psykiatris patientcaféer spreder sig i psykiatrien. Til stor glæde for Landforeningen SIND, der ser det som en god mulighed for patienterne at få indflydelse på deres hverdag under indlæggelse.

Ledelse

”Sikker Psykiatri kan inspirere andre dele af psykiatrien”

2. januar 2017

Karen Stæhr - formand for social- og sundssektoren i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed - roser forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri. Ifølge hende har projektets metoder potentiale i andre dele af psykiatrien som eksempelvis på bosteder.

Ledelse

Blog: Det er ikke et projekt – det er psykiatri!

16. december 2016

Nu handler det om at få udbredt forbedringsmetoderne til alle dele af organisationen, skriver Tormóður Stórá, Tormóður Stórá, administrerende overlæge på Psykiatrisk Center Tórshavn, i sit blogindlæg om Sikker Psykiatri.

Billeder: Læringsseminar 9

11. november 2016

Sikker Psykiatris læringsseminar d. 10. november satte fokus på, hvordan man skaber en psykiatri, hvor patienter og pårørende i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Her udvekslede deltagerne fra de psykiatriske enheder i projekt Sikker Psykiatri ideer og erfaringer fra forbedringsarbejdet. Se billeder.

Patienter & pårørende

Patientcafeer spreder sig i psykiatrien

8. november 2016

Patientcafeer er blevet en succesfuld metode for enhederne i Sikker Psykiatri til at involvere patienterne i forbedringsarbejdet og høre, hvad der er vigtigt for dem i hverdagen på afdelingen.

Ny metode til medicingennemgang øger patientsikkerheden i psykiatrien

26. oktober 2016

Patienterne på Psykiatrisk Center Glostrup har fået større livskvalitet og øget indblik i egen behandling, efter sundhedspersonalet i projekt Sikker Psykiatri har afprøvet nye arbejdsgange, som sikrer mere systematisk gennemgang af medicin.

Patienter & pårørende

Patienter og pårørende giver råd om psykisk førstehjælp

10. oktober 2016

Temaet for Sindets Dag 2016 den 10. oktober er psykisk førstehjælp. Derfor får projekt Sikker Psykiatri patienter og pårørende til at giver deres førstehjælpsråd og fortælle, hvem der er deres førstehjælper, når alt brænder på. Se billederne.

Patienter & pårørende

En førstehjælper på fire ben

10. oktober 2016

Når alt brænder på, og psyken bliver slået ud af kurs, har man brug for én, der kan hjælpe. En mor. En bror. En kollega. Stines ’førstehjælper’ er en firbenet ven.

Ledelse

”Forbedringsmetoderne fungerer i psykiatrien”

6. oktober 2016

Formand for Lægeforeningen og næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Andreas Rudkjøbing, roser forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri og især brugen af tidstro data. For uden tidstro data laver man kvalitetsarbejde i mørke, lyder det fra Andreas Rudkjøbing.

Sikker Psykiatri deltager i Sindets Dag

3. oktober 2016

Den 10. oktober foregår den verdensomspændende Sindets Dag, og det markerer projekt Sikker Psykiatri gennem en masse aktiviteter.

Selvmord

Psykiatriske afdelinger forebygger selvmord

9. september 2016

Større opmærksomhed om selvmordsrisici og bedre overlevering ved udskrivelse. Det er nogle af nøgleelementerne i Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af selvmord, som projektenhederne er i fuld gang med at afprøve.

Tal om det - spørg om det

5. september 2016

Sikker Psykiatri markerer den internationale dag for forebyggelse af selvmord ved at tale og spørge om det.

Ledelse

Blog: Sikker Psykiatri giver fælles fokus på udfordringer og løsninger

1. september 2016

Ved at kigge hinanden over skulderen og dele ud af vores viden kan vi sætte ekstra tempo på forbedringerne af psykiatrien, skriver Jan Mainz & Anette Sloth fra psykiatrien i Region Nordjylland i deres blogindlæg om Sikker Psykiatri.

Selvmord

Sikker Psykiatri sætter fokus på forebyggelse af selvmord

17. august 2016

Den 10. september foregår den internationale dag for forebyggelse af selvmord, og det markeres i Sikker Psykiatri.

Ledelse

Blog: Sikker Psykiatri kræver nytænkning på ledelsesgangen

15. august 2016

Vi har brug for både den faglige og erfaringsbaserede viden, hvis vi skal skabe en sikker psykiatri, skriver Anne Hertz, vicedirektør i psykiatrien i Region Hovedstaden, i sit blogindlæg om Sikker Psykiatri.

Ledelse

"Håb er ikke en plan"

1. august 2016

Læs interview med international ekspert i forbedringsarbejde, Carol Haraden.

Se forbedringsideerne fra de psykiatriske projektenheder

20. juli 2016

Dansk Selskab for Patientsikkerheds tur rundt til de psykiatriske enheder i maj og juni viste stor iderigdom i forbedringsarbejdet.

Fra England til Sikker Psykiatri

8. juli 2016

Sikker Psykiatri har fået en ny dreng i klassen. Han hedder Simon Tulloch og kommer fra East London NHS Foundation Trust. Læs interview med ham.

Minister roser Sikker Psykiatri

20. juni 2016

Den færøske sundhedsminister, Sirið Stenberg, roser projekt Sikker Psykiatri og blandt andet arbejdet med at forebygge fysiske sygdomme hos psykiatriske patienter.

Ledelse

Blog: For patienternes skyld

5. juni 2016

Det vigtigt, at vi som ledere tør gå forrest og lytte – både til medarbejderne og patienterne, skriver Anders Meinert, lægefaglige direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, i sit blogindlæg om Sikker Psykiatri.

Patienter & pårørende

”Inddragelse betyder tryghed for den pårørende”

20. maj 2016

Den pårørende kan godt blive glemt i sundhedsvæsenet. Det mener Hans Biering, der er projekt Sikker Psykiatris pårørenderepræsentant på Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

Se billeder fra læringsseminar 8

12. maj 2016

Den 9.-10. maj afholdt Sikker Psykiatri det 8. læringsseminar, og det skete sammen med det kommunale projekt I sikre hænder.

Projekt Sikker Psykiatri fortsætter til 2017

3. maj 2016

Projekt Sikker Psykiatri, som begyndte i januar 2014, forlænges et år.

Patienter & pårørende

Afsnit i Sikker Psykiatri vinder inddragelsespris

2. maj 2016

Psykiatrisk sengeafsnit N7 i Region Nordjylland, som deltager i projekt Sikker Psykiatri, løber med prisen ’Årets borgerinddragende initiativ’.

Somatiske sygdomme

Færøerne viser resultater fra psykiatrien for hele verden

11. april 2016

Psykiatrisk Center Tórshavn er med projektet Sikker Psykiatri blevet så gode til opfange fysiske sygdomme hos psykiatriske patienter, at de skal præsentere erfaringerne på en international konference om kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

Enhedsbesøg: Gode forbedringsideer i psykiatrien

7. april 2016

Rundtur viser, at forbedringsarbejdet på de psykiatriske enheder er fyldt med inspirerende tiltag.

Tvang

Psykiatrisk afsnit i Viborg har ikke brugt bæltefikseringer i over 150 dage

7. marts 2016

Sikkerhedsbriefinger samt fokus på at skabe en anerkendende og lærende kultur betyder, at retspsykiatrisk afsnit R2 i Viborg nu runder 150 dage uden bæltefikseringer.

Billedserie: Læringsseminar 7

10. februar 2016

Den 9. februar foregik Sikker Psykiatris 7. læringsseminar, hvor indsatsen for at forebygge selvmord blev lanceret. Se billeder fra seminaret.

Sikker Psykiatri lancerer indsats for forebyggelse af selvmord

9. februar 2016

Målet med indsatsen er, at selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling ikke skal forekomme.

Psykiatrisk Center Tórshavn afholder kurser i PDSA

27. januar 2016

Sikker Psykiatri-teamet på Psykiatrisk Center Tórshavn har taget forbedringsmodellen så meget til sig, at de nu lærer deres kollegaer at lave PDSA’er.

Fredagscafé reducerer brugen af tvang

3. januar 2016

Eftermiddagskaffe i Regionspsykiatrien Viborg virker konfliktnedtrappende og skaber god tone.

Sygeplejerske fra Sikker Psykiatri modtager pris

8. december 2015

Afsnitsledende sygeplejerske fra psykiatrien i Aalborg, Iben Hostrup Andersen, vinder Den Nordjyske Ledelsespris 2015.

Patienter & pårørende

Patienterne sætter dagsordnen i psykiatrien

18. november 2015

I psykiatrien i Viborg sætter patienterne dagsordnen til ugentlige møder med personalet.

Nye enheder kommer med i Sikker Psykiatri

6. november 2015

Sikker Psykiatri spreder sig til flere afsnit i Horsens, Brønderslev og Aalborg.

Tvang

Pressen sætter fokus på indsats mod bæltefikseringer

23. oktober 2015

Den officielle lancering af Sikker Psykiatris indsats mod bæltefikseringer har fået bevågenhed i medierne.

Billedserie: Sådan markerede projektenhederne Sindets Dag

13. oktober 2015

Den 10. oktober foregik Sindets Dag. Se, hvordan dagen foregik på projektenhederne.

”Jeg beder kun om et klap på skulderen”

9. oktober 2015

Charlotte Jensen blev mødt med rutine, da hendes søn var indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Patienter & pårørende

"Nu bliver jeg hørt"

6. oktober 2015

For nogle år siden kunne Christian Grøndahl ikke forestille sig, at der var nogen med baggrund i psykiatrien, der ville lytte til ham.

Patienter & pårørende

Billedserie: Værdighed er for mig...

4. oktober 2015

Hvordan oplever nuværende og tidligere patienter samt pårørende i psykiatrien værdighed? Se deres udsagn.

Patienter & pårørende

Patienter og pårørende fortæller om værdighed

3. oktober 2015

Værdighed er en forudsætning for en ordentlig behandling. Derfor sætter patienter og pårørende i psykiatrien fokus på emnet.

Tvang

Sikkerhedsbriefinger skal forebygge bæltefikseringer

2. oktober 2015

Ny indsats skal reducere antallet af bæltefikseringer i psykiatrien med metoder, som har skabt gode resultater i kirurgien.

Billedserie: Læringsseminar 6

1. oktober 2015

Den 28.-29. september 2015 foregik Sikker Psykiatris sjette læringsseminar, hvor indsatsen mod bæltefikseringer blev lanceret. Se billeder fra seminaret.

Tvang

Sikker Psykiatri lancerer indsats mod tvang

28. september 2015

Målet for Sikker Psykiatris indsats er at halvere antallet af bæltefikseringer i psykiatrien.

Medicin

Vordingborg fejrer medicinresultater

23. september 2015

De seneste to måneder har alle indlagte patienter på afsnittet i Psykiatrien Syd i Vordingborg, som deltager i Sikker Psykiatri, fået medicingennemgang.

Patienter og pårørende forebygger selvmord

22. september 2015

Sikker Psykiatri inddrager patienter og pårørende i det forberedende arbejde af projektets indsats for at forebygge selvmord.

Patienter & pårørende

Sikker Psykiatri sætter fokus på værdighed

18. september 2015

Sikker Psykiatri markerer Sindets Dag d. 10. oktober 2015 ved at få patienter og pårørende til at fortælle, hvad værdighed er for dem.

Patienter & pårørende

15 skridt kan skabe forbedringer i psykiatrien

1. september 2015

I forbindelse med Sikker Psykiatri afprøver patienter og pårørende metoden ’15 skridt’.

Rapport fremhæver metoder fra Sikker Psykiatri

25. august 2015

En ny rapport fokuserer på de metoder, som de syv psykiatriske projektenheder anvender i Sikker Psykiatri.

Ledelse

Patientsikkerhed skal øverst på ledelsernes dagsorden

22. juli 2015

Skal psykiatrien skabe varige forbedringer til gavn for patienterne, er engagement fra ledelserne en forudsætning.

Tilmelding til læringsseminar 6 er åbnet

16. juli 2015

Læringsseminaret foregår den 28.-30. september 2015 i Fredericia.

Blog: En café, hvor patienterne føler sig set og hørt

6. juli 2015

Patientcafeen i Regionspsykiatrien Viborg er en metode til i praksis at involvere patienter i forbedringsarbejdet og bedre udnytte patientens egen viden og ressourcer, skriver Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, i sit blogindlæg.

Ledelse

Talgymnastik gavner patientsikkerheden

22. juni 2015

Lokale og tidstro data skal sikre, at patienterne i psykiatrien får den rette behandling hver gang.

Billedserie: Læringsseminar 5

17. juni 2015

Den 16. juni 2015 foregik Sikker Psykiatris femte læringsseminar med fokus på erfaringsudveksling mellem de syv psykiatriske enheder. Se billeder.

Ledelse

Video: "Ingen varige forbedringer uden involvering fra ledelsen"

8. juni 2015

Se interview med to internationale eksperter i forbedringsledelse i sundhedsvæsenet.

Somatiske sygdomme

Svendborg løber for Sikker Psykiatri

5. juni 2015

Personale fra psykiatrien i Svendborg trækker i Sikker Psykiatri-løbetrøjer og sætter fokus på somatiske sygdomme.

Tjekliste og Ipads skal skabe større patientsikkerhed i psykiatrien

3. juni 2015

Klinik Syd i Aalborg, som deltager i Sikker Psykiatri, har oplevet gennembrud i forhold til medicingennemgang.

Tilmelding til læringsseminar 5 er åbnet

2. juni 2015

Den 16. juni 2015 afholder Sikker Psykiatri det femte læringsseminar i Fredericia.

Medicin

Skema skaber mere systematisk medicingennemgang

21. maj 2015

Psykiatrisk Center Glostrup afprøver et skema til medicingennemgang i Sikker Psykiatri. Skemaet skal være med til at styrke patientsikkerheden.

Tvang

Sikker Psykiatri fremhæves i EU-projekt

30. marts 2015

EU-projektet PaSQ nævner Sikker Psykiatri som det gode eksempel på udveksling af erfaringer om kvalitet og patientsikkerhed på tværs af EU.

Tvang

Video: Sikker Psykiatri henter inspiration om forebyggelse af tvang i England

16. marts 2015

Sundhedsprofessionelle fra Danmark tog af sted for at lære af deres engelske kollegaers succes med at nedbringe tvang. Se video fra turen.

Vil du være en ’healthcare radical’?

5. marts 2015

Den internationale bevægelse – School for Healthcare Radicals – gæster Patientsikkerhedskonferencen.

Tavler styrker arbejdet med patientsikkerhed

24. februar 2015

Tavler, som samler aktuelle data om patientsikkerhed, er med til at give patienterne en mere sikker pleje og behandling.

Tavler skaber bedre overblik over behandling

16. februar 2015

Mange af projektenhederne i Sikker Psykiatri udvikler tavler til at skabe større sikkerhed for patienterne i psykiatrien.

Patienter & pårørende

Viborg har succes med patientcafé

2. februar 2015

Sammen med patienter og pårørende vender Viborg-afsnittet i Regionspsykiatrien Viborg-Skive udviklingen i projekt Sikker Psykiatri.

Patienter & pårørende

Patienter og pårørende skal forbedre psykiatrien

21. januar 2015

Læs klumme om Sikker Psykiatris fokus på patient- og pårørendesamarbejde.

Somatiske sygdomme

Sikker Psykiatri lancerer indsats mod fysisk sygdom

15. januar 2015

Pressemeddelelse: Projekt Sikker Psykiatri tager hånd om livsstilssygdomme og andre legemelige problemer hos patienter i psykiatrien.

Billedserie: Læringsseminar 4

14. januar 2015

Den 12.-13. januar afholdt Sikker Psykiatri det fjerde læringsseminar. Se billeder fra arrangementet.

Tilmeld dig IHI Open School

13. januar 2015

Nu kan du tilmelde dig e-læringsprogrammet IHI Open School og lære om patientsikkerhed og forbedringsarbejde af verdens førende eksperter.

Somatiske sygdomme

Hent program for læringsseminar 4

9. januar 2015

Den 12.-13. januar samles deltagerne i projekt Sikker Psykiatri til læringsseminar.

Patienter & pårørende

Konference sætter fokus på samarbejde med patienter og pårørende

5. januar 2015

Tilmelding til den årlige konference om patientsikkerhed er nu åben.

Tvang

Sikker Psykiatri på studietur i England

9. december 2014

Klinikere fra Sikker Psykiatri høstede engelske erfaringer med at forebygge tvang i psykiatrien.

Billedserie: Sikker Psykiatri besøgte Skotland

3. december 2014

Sikker Psykiatri var på programmet, da det skotske patientsikkerhedsprogram holdt seminar. Se billeder.

TV2 MIDTVEST sætter fokus på Sikker Psykiatri

18. november 2014

TV2 MIDTVEST har lavet et indslag om projekt Sikker Psykiatri.

Patienter & pårørende

Patient- og pårørendefolder er efterspurgt

13. november 2014

Sikker Psykiatri har lavet en folder om projektet til patienter og pårørende. Den ligger nu på bordene rundt omkring i psykiatrien.

Tvang

Billedserie: Sikker Psykiatris workshop om tvang

31. oktober 2014

28. oktober 2014 afholdt Sikker Psykiatri workshop om brugen af tvang. Resultatet af workshoppen blev en række såkaldte driverdiagrammer med tiltag, der kan forebygge og reducere tvang.

Tvang

Sikker Psykiatri afholdt workshop om tvang

31. oktober 2014

Eksperter fra ind- og udland udvekslede erfaringer om, hvordan man kan reducere brugen af bæltefikseringer i psykiatrien.

Ansvar for egen behandling gjorde en forskel

22. oktober 2014

Helle Bendtsen har i forbindelse med Sikker Psykiatri taget aktiv del i egen behandling, og det har haft positiv indflydelse på hendes sygdom.

Synlighed om Sikker Psykiatri på Sindets Dag

16. oktober 2014

Flere af projektenhederne i Sikker Psykiatri markerede Sindets Dag.

Sikker Psykiatri markerer Sindets Dag

7. oktober 2014

Fredag d. 10. oktober er der ekstra fokus på psykiatrien over hele verden.

Færinger fik inspiration fra Viborg

19. september 2014

Sikker Psykiatri handler om at udveksle erfaringer og lade sig inspirere af hinanden. Derfor drog projektteamet fra Psykiatrisk Center Tórshavn til Viborg for at sparre med deres kollegaer.

Billedserie: Viborg fik færøsk besøg

19. september 2014

Teamet fra Psykiatrisk Center Tórshavn rejste til Viborg for at få sparring og inspiration. Se billederne fra besøget.

Billedserie: Læringsseminar 3

9. september 2014

Over 100 mennesker deltog i det andet læringsseminar i Sikker Psykiatri, som løb af stablen den 8. september. Her var der fokus på medicingennemgang, højrisikomedicin og inddragelse af patienter og pårørende. Se billeder fra arrangementet.

Idékataloger er udkommet

14. juli 2014

Patient- og pårørendesamarbejde og ledelse spiller en central rolle i Sikker Psykiatri. Nu kan du hente idékatalogerne til disse områder.

Lær patientsikkerhed af verdens bedste

8. juli 2014

Nu får du en enestående mulighed for at lære om patientsikkerhed og forbedringsarbejde af blandt andre Don Berwick og Lucian Leape. Regionerne har skaftet adgang til e-læringsprogrammet IHI Open School.

Fejringer styrker patientsikkerheden

30. juni 2014

Fest og farver er en direkte drivkraft i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen, viser analyse.

Medieomtale styrker forbedringsarbejdet

23. juni 2014

Positiv omtale i pressen er en direkte drivkraft i arbejdet med at forbedre i patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Det viser en undersøgelse.

Billedserie: Besøg på enhederne

27. maj 2014

I maj og juni besøgte projektsekretariet fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed enhederne for at se, hvordan det går med forbedringsarbejdet. Her kan du se billeder fra besøgene.

Sikker Psykiatri søger inspiration i udlandet

23. maj 2014

De psykiatriske projektenheder kan lære meget af erfaringerne fra de andre lande. Derfor var repræsentanter fra Sverige, Norge og Irland inviteret til Sikker Psykiatris workshop ved Patientsikkerhedskonferencen 2014. Her kan du se deres oplæg.

Patienter & pårørende

Konference sætter fokus på patientinddragelse

24. april 2014

Et rekordstort antal på næsten 600 mennesker - heriblandt sundhedsminister Nick Hækkerup - deltager, når Dansk Selskab for Patientsikkerhed den 28.-29. april afholder Patientsikkerhedskonferencen 2014.

Tilmeld dig Patientsikkerhedskonferencen

3. april 2014

Snart bliver Patientsikkerhedskonferencen 2014 skudt i gang, og aldrig har der været så mange sessioner og workshops om patientsikkerhed. Blandt andet er Sikker Psykiatri på programmet.

DR sætter fokus på psykisk sygdom

2. april 2014

I en række programmer i april beskæftiger DR sig med psykisk sygdom og psykiatrien. Målet er at skabe en åben og fordomsfri debat om problemstillingen, og Sikker Psykiatri deltager i diskussionen.

Ledelse

Reaktioner fra læringsseminaret

18. marts 2014

Efter det andet læringsseminar i Sikker Psykiatri fik projektlederne tre spørgsmål at gå hjem på. Her er deres svar.

Billedserie: Forbedringsteamene

12. marts 2014

Teams fra syv enheder deltager i Sikker Psykiatri med ambitionen om, at mennesker med psykisk sygdom får en bedre og mere sikker behandling. Her kan du se billeder af forbedringsteamene.

Billedserie: Læringsseminar 2

10. marts 2014

10.-11. marts 2014 blev det andet læringsseminar i Sikker Psykiatri afholdt. Herunder kan du se billeder fra arrangementet, hvor deltagerne legede med Mr. Potato Head, lærte om forbedringsmodellen og satte fokus på medicin.

Enorm interesse for projektet

7. marts 2014

Sikker Psykiatri fik stor bevågenhed, da projektet officielt blev lanceret i pressen i midten af januar. Fra dr.dk over de regionale radionyheder på P4 til spalterne i de lokale dagblade.

Ledelse

Psykiatrien har høje forventninger

6. marts 2014

Direktørerne i psykiatrien glæder sig til, at Sikker Psykiatri for alvor kommer i gang, og de ser frem til engagere sig i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden.

Indsats skal forbedre livet for personer med psykisk sygdom

15. januar 2014

Mennesker med psykisk sygdom dør generelt tidligere end gennemsnittet af befolkningen. Nu skal en indsats – under navnet Sikker Psykiatri – forbedre livet for dem ved at indføre nye metoder i psykiatrien.