Samarbejde med patienter og pårørende er en vigtig del af arbejdet med patientsikkerhedspakkerne. Derfor lancerer Sikker Psykiatri 'Idékatalog til patient- og pårørendesamarbejde', som har til formål at fremhæve indsatser, der kan understøtte samarbejdet mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i psykiatrien. 

- Det vil altid være de sundhedsprofessionelle, som har ansvaret for at yde en sikker behandling af højkvalitet. Men på områder hvor patienter og pårørende har ressourcer og gerne vil bidrage, bør de inviteres med i beslutningsprocesserne. Patienter og pårørende ser nemlig systemet fra et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle og kan således bidrage med relevante og nye idéer til forbedringer. Sammen kan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle skabe en psykiatri, hvor de reelt kan mærkes, at det er til for patienterne, siger projektleder Brian Bjørn fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Indsatsområderne, strategierne og redskaberne i idékataloget er sammensat på grundlag af litteratur og inspiration fra internationale organisationer med ekspertise i patientinvolvering som Insititue for Patient- and Family-Centered Care og Institute for Healthcare Improvement (IHI). Desuden bygger kataloget på erfaringer fra projektet Patientsikkert Sygehus. 

Hent 'Idékatalog til ledelse af forbedringsprojekter'
Udover 'Idékatalog til patient- og pårørendesamarbejde' er ledelseskataloget udkommet. Undersøgelser viser, at forbedringer i patientsikkerheden kræver enormt engagement og invovlering fra ledere på alle niveauer, og derfor spiller området en central rolle i Sikker Psykiatri.   

- Ledelserne skal sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt. De skal sætte patientsikkerhed på dagordenen og holde tæt kontakt med de teams, der arbejder i frontlinjen. Desuden er det nødvendigt, at ledelserne hjælper med at eliminere eventuelle forhindringer for forbedringer, fortæller Brian Bjørn og fortsætter:

- De skal være en rollemodel. Det gør de eksempelvis ved i dagligdagen at anvende tjeklister, sikker mundtlig kommunikation og PDSA-afprøvninger, for på den måde demonstrerer de for hele organisationen, at det er vigtige metoder i patientsikkerheden.

'Idékatalog til ledelse af forbedringsprojekter' er sammensat på grundlag af litteratur og inspiration fra Institute for Healthcare Improvement (IHI) og internationale eksperter i forandringsledelse som Jim Reinertsen og Don Berwick. Derudover gør kataloget brug af erfaringer fra projektet Patientsikkert Sygehus, og en række af de foreslåede redskaber er internationalt anerkendte og benyttes for eksempel af den amerikanske sundhedsorganisation Kaiser Permanente.