Dansk Selskab for Patientsikkerhed har været på rundtur til de syv psykiatriske enheder. Her fik teamene sparring, feedback og coaching i forhold til de udfordringer, de er stødt på i arbejdet med medicinpakken. Enhederne fik også mulighed for at stille spørgsmål og vise nogle af de initiativer, de har sat i gang.

Her kan du se billeder fra besøgene.