Problemstillingerne i psykiatrien om eksempelvis tvang og selvmord går på tværs af landegrænser. Af den grund var repræsentanter fra Sverige, Norge og Irland med på Sikker Psykiatris workshop på Patientsikkerhedskonferencen 2014 for at udbrede deres erfaringer fra forskellige projekter. 

Det norske projekt handler om at forebygge selvmord og har netop modtaget den norske akutpsykiatripris. Irland præsenterede arbejdet med patientinddragelse og forebyggelse af tvang, mens svenskerne fortalte om deres resultater og erfaringer fra et nationalt gennembrudsprojekt om reduktion af tvang.

PRÆSENTATIONER

Bättre vård mindre tvång
Catrin Hägerholm, projektleder fra Sveriges Kommuner och Landsting
Se præsentation

Service User Involvement
Rosemary Smyth, director of Training and Development, Mental Health Commission Ireland
Se præsentation

Reducing the Use of Restraint
Rosemary Smyth, director of Training and Development, Mental Health Commission Ireland
Se præsentation

Forebygging av selvmord i psykisk helsevern - Erfaringer fra de Norske pasientsikkerhetskampanjen
Ewa Ness, psykiater og fag- og kvalitetsleder på Oslo Universitetssygehus, Diakonhjemmet
Fredrik Walby, chefpsykolog på Oslo Universitetssygehus, Diakonhjemmet
Se præsentation