Det siger direktørerne i psykiatrien om Sikker Psykiatri.

 


Jan Mainz
Vicedirektør i psykiatrien i Region Nordjylland

- Med indsatsen stiller vi skarpt på nogle af de alvorligste udfordringer, vi har i psykiatrien. Projektet giver nationalt fokus og understøtter det arbejde, der er absolut nødvendigt for at styrke patientsikkerheden for den mest sårbare gruppe i vores sundhedsvæsen.

 


Gert Pilgaard Christensen
Direktør for psykiatrien i Region Midtjylland

- Vi har en forpligtigelse til at give mennesker med psykisk sygdom flere gode leveår. Det vil vi forsøge at opnå gennem nye metoder, som har vist gode resultater i andre dele af sundhedsvæsnet. Sundhedspersonalets arbejdsgange skal forenkles, patienter og pårørende skal inddrages mere, og ledelserne skal vise større engagement.

 


Anders Meinert Pedersen
Lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark

- Det område, der har den potentielt største sundhedsgevinst for de psykiatriske patienter, er behandling af de fysiske sygdomme. Derfor er et af hovedmålene med Sikker Psykiatri at skærpe sundhedspersonalets fokus på de fysiske sygdomme, så de psykisk syge får en mere effektiv behandling.

 


Anne Hertz
Vicedirektør i psykiatrien i i Region Hovedstaden

- Når et afsnit eller et ambulatorium på Psykiatrisk Center Glostrup identificerer et problem og afprøver en løsning, som vi kan se virker, er det afgørende, at den udbredes i hele RHP med det samme. Det er hele pointen – at vi skal arbejde med løbende videndeling og forbedringer både på det enkelte afsnit, på tværs af hele hospitalet og på tværs af de fem psykiatrier.

 


Søren Bredkjær
Vicedirektør i psykiatrien i Region Sjælland

- Ledelsen har en central betydning. I Storbritannien har man haft succes med at fastholde resultaterne på baggrund af et stort engagement fra ledelserne. Derfor skal ledelserne på alle niveauer i psykiatrien i Region Sjælland gå foran og være rollemodeller for arbejdet med Sikker Psykiatri, så vi kan skabe varige resultater, som gavner for patienterne.