Christina Egsgaard Sterlie
Projektleder i Vordingborg

Nævn eksempler fra læringsseminaret, hvor I er blevet inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Vores pårørenderepræsentants fortælling virkede stærkt på os alle. Det er enormt givende at opleve det engagement, som patienterne og de pårørende i forbedringsteamene bidrager med. Det fortæller os, hvor vigtigt det er at indrage både patienter og pårørende. Vi glæder os meget til samarbejdet og håber, at det kan danne grobund for et generelt større inddraggelse af patienter og pårørende.

Derudover gav indlæggene af både Kelly McCutcheon Adams og David Adams energi og inspiration til vores kommende forbedringsarbejde, mens præsentationen af Lars Peter Nielsen viste vigtigheden af den medicinindsats, som vi er i gang med.
Hele stemningen og engagementet blandt alle deltagere var givende. Der blev diskuteret på tværs af grupper og regioner, og alle var nysgerrige på hinandens praksis.

Hvad ser I som den største udfordring i forbedringsarbejdet?
Det er at komme godt fra start. Det vil sige at få spredt energien ud til både personale og ledere.

Hvad håber I på at få ud af Sikker Psykiatri?
Vi skal have gjort forbedringsmodellen til vores 'egen' måde at arbejde på, så den på sigt bliver en helt naturlig del af hverdagen. Derudover skal personalet opleve og se, at der bliver lyttet til deres forslag til forbedringer, så nye initiativer til en bedre og mere sikker psykiatri i større grad kommer fra dem og ikke fra administrationen.

Desuden håber vi, at projektet giver patienter og pårørende en større stemme, så vi i fællesskab arbejder på en - for os alle - bedre og mere sikker psykiatri.

 


Annette Jacquet
Projektleder i Aalborg

Nævn eksempler fra læringsseminaret, hvor I er blevet inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Vi har to eksempler. Det første er den historie, som en pårørende fortalte på den første dag af læringsseminaret. Den illustrerede betydningen af at inddrage patienter og pårørende i forbedringsarbejdet. For det andet var oplægget af Lars Peter Nielsen meget brugbart, da det gav os nogle redskaber til at skabe struktur på gennemgangen af medicin.

Hvad ser I som den største udfordring i forbedringsarbejdet?
Det bliver en udfordring at få skabt begreb om begreberne, men det bliver også en udfordring af få konkretiseret de test, vi skal i gang med, og holde dem til småskala.

Hvad håber I på at få ud af Sikker Psykiatri?
Vi håber, at projektet bidrager til at skabe sikre forløb med høj kvalitet for vores patienter.

 


Sune Hjertmann Frederiksen
Projektleder i Viborg

Nævn eksempler fra læringsseminaret, hvor I er blevet inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Vi blev meget inspireret af den praktiske øvelse med Mr. Potato Head, som skulle eksemplificere de PDSA’er, vi skal i gang med. Øvelsen har fået os til at fokusere på små hurtige afprøvninger og ikke at gabe over for meget i begyndelsen.

Hvad ser I som den største udfordring i forbedringsarbejdet?
Udfordringen er at få alle med på projektet. Her tænker jeg især på lægegruppen, som spiller en stor rolle i forbindelse med det første indsatsområde, medicin.

Hvad håber I på at få ud af Sikker Psykiatri?
Vi håber på, at vi med projektet kan få nogle tiltrængte forbedringer af patientsikkerheden i psykiatrien.

 


Karin Fenger Madsen
Projektleder i Thisted

Nævn eksempler fra læringsseminaret, hvor I er blevet inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Vi blev klar over, at PDSA'erne skal være meget små og i meget mindre skala, end vi havde forestillet os.

Hvad ser I som den største udfordring i forbedringsarbejdet?
Det er at få organiseret afsnittet i Thisted sådan, at vi har tid til forbedringsarbejdet. Det kan nemt drukne i den daglige drift.

Hvad håber I på at få ud af Sikker Psykiatri?
Det er at give patienterne en endnu bedre behandling og pleje. Derudover skal vi blive bedre til at inddrage patienterne og de pårørende. Vi kunne godt tilbyde mere undervisning og mere empowerment.

 


Marianne Kjærulf
Projektleder i Glostrup

Nævn eksempler fra læringsseminaret, hvor I er blevet inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Vi lagde især mærke til den pårørende, som fortalte historien om sin skizofrene datter. Historien gjorde et stort indtryk på os og vil inspirere os i det fremtidige arbejde. Den viser, hvor vigtigt det er at inddrage patienter og pårørende i psykiatrien. Når vi tidligere har talt om inddragelse af patienter og pårørende, har vi nok været for fokuseret på at informere og orientere fremfor egentlig at involvere. Men de skal involveres for at kunne tage del i deres egen behandling. Vi skal blive bedre til at lytte til patienterne og de pårørende, hvis vi vil forbedre patientsikkerheden i psykiatrien.

Hvad ser I som den største udfordring i forbedringsarbejdet?
Den største udfordring er at vedligeholde medarbejdernes vilje og motivation.

Hvad håber I på at få ud af Sikker Psykiatri?
Jeg håber virkelig, at vores arbejde med at forbedre sikkerheden for de psykiatriske patienter kan reducere antallet af patienter, der bliver skadet i forbindelse med deres behandling. Jeg håber, at behandlingen bliver mere sikker og effektiv.

 


Line Løvgreen Thomsen
Projektleder i Svendborg

Nævn eksempler fra læringsseminaret, hvor I er blevet inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Vi blev meget inspireret af indlægget af Lars Peter Nielsen, som handlede om prioritering af ressourcerne i forhold til medicingennemgang. De første PDSA’er er derfor rettet mod afprøvning af, hvordan vi kan anvende risikovurderingsskemaet.

Hvad ser I som den største udfordring i forbedringsarbejdet?
Vores største udfordring i forhold til forbedringsarbejdet er, at vi som afdeling deltager med tre sengeafsnit samt lokalpsykiatrien. Det betyder, at kravet til samarbejde på tværs af funktioner er ekstra højt.

Hvad håber I på at få ud af Sikker Psykiatri?
Vi håber, at vi kan øge patientsikkerheden gennem et øget fokus på, at det er muligt at gøre store forskelle gennem relativt små ændringer, og ved at hele personalegruppen tager ansvar for patientsikkerhed. Derudover håber vi, at vi får en mere sammentømret afdeling, der ved, hvad hinanden laver og er i stand til at hjælpe på tværs af afsnit.