- Kære patient. Vi ønsker at give mennesker med psykisk sygdom en endnu mere sikker behandling – sammen med dig og dine pårørende.

Sådan indledes folderen, som giver en kort intro til projekt Sikker Psykiatri og fortæller, hvordan patienter og pårørende kan bidrage. Og den folder er efterspurgt i psykiatrien. Udover de syv projektenheder i Sikker Psykiatri ligger den blandt andet på bordene hos Region Hovedstadens Psykiatri og PsykInfo i Region Nordjylland.

- En folder gør det ikke alene. Men den kan være et godt redskab og en god indgang til en dialog med patienter og pårørende om projekt Sikker Psykiatri, og hvordan de kan bidrage til projektet, siger projektleder Simon Feldbæk Kristensen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

BESTIL FOLDEREN

Hent folderen her eller bestil den ved at skrive en mail til Bjarke Lund Larsen.