Den 28. oktober 2014 var Sikker Psykiatri sammen med European Network for Patient Safety and Quality of Care (PaSQ) vært ved en workshop om brugen af tvang i psykiatrien.

Her kom klinikere og andre eksperter fra ind- og udland med deres bud på, hvordan de psykiatriske enheder kan forebygge og reducere tvang – specielt bæltefikseringer.

- Idéerne fra workshoppen vil blive brugt i Sikker Psykiatri, når vi i løbet af næste år går i gang med indsatsområdet tvang, fortæller projektleder Simon Feldbæk Kristensen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Workshop fyldt med diskussioner
Ud over klinikere fra projektenhederne i Sikker Psykiatri deltog repræsentanter fra psykiatrien i henholdsvis Skotland og England. I Storbritannien har man haft succes med at forebygge og nedbringe brugen af tvang i psykiatrien generelt, og personalet anvender ikke bæltefikseringer.

- Det var interessant at se den diskussion, der kom ud af de britiske erfaringer. Jeg tror virkelig, at vi kan lære og blive inspireret af arbejdet i England og Skotland. Briterne finder det eksempelvis voldsomt, at vi i Danmark benytter bæltefikseringer. Jeg tror, det er godt, at vi bliver udfordret på den praksis, siger Simon Feldbæk Kristensen.

Som opfølgning på workshoppen drager en gruppe danske klinikere fra psykiatrien på studietur til England d. 23.-24. november 2014 for at opleve arbejdet med at forebygge tvang på nærmeste hold. Studieturen afholdes også som en del af det europæiske netværk for patientsikkerhed og kvalitet (PaSQ).