Hele verden markerer Sindets Dag fredag d. 10. oktober, og det samme gør Sikker Psykiatri. Enhederne i projektet benytter således lejligheden til at skabe synlighed om Sikker Psykiatri.

Forbedringsteamet på Viborg-afsnittet i Regionspsykiatrien Viborg-Skive bruger dagen til at fortælle de kollegaer, patienter og pårørende, som endnu ikke har stiftet bekendtskab med Sikker Psykiatri, om projektet og det igangværende arbejde med at forebygge medicinfejl. 

Også Psykiatrisk Center Glostrup spreder budskabet om projektet og byder på Sikker Psykiatri-kage. Mens den psykiatriske afdeling i Svendborg sætter Sikker Psykiatri på dagsordenen i forbindelse med et PsykInfo-arrangement.