D. 10. oktober markerede hele verden Sindets Dag, hvis overordnede formål er at give øget opmærksomhed om temaer vedrørende psykisk sundhed og sygdom. Flere af enhederne i Sikker Psykiatri benyttede dagen til at fortælle patienter, pårørende og personale om projektet og det igangværende arbejde med at forebygge medicinfejl.

I Regionspsykiatrien Viborg-Skive deltager et afsnit i Viborg i Sikker Psykiatri, og her havde projektteamet valgt at byde patienter og personale på en Sikker Psykiatri-kage. De enkelte klinikker og sengeafsnit i Viborg fik i løbet af dagen et kagebesøg og en snak om Sikker Psykiatri.

- Vi har opdaget, at en god måde at fortælle om projektet er at komme med kage, fortæller projektleder i Viborg, Sune Hjertmann Frederiksen.


Glostrup og Svendborg markerede også Sindets Dag
Gennem syns- og smagssans fik patienter og personale på Psykiatrisk Center Glostrup også viden om projekt Sikker Psykiatri. Mens den psykiatriske afdeling i Svendborg satte projektet på dagsordenen i forbindelse med et PsykInfo-arrangement om mænd og psykisk sygdom.

- Det er dejligt at se det store engagement hos projektteamene og deres lyst til at fortælle, hvilken forskel de er med til at gøre med Sikker Psykiatri, siger projektleder Simon Feldbæk Kristensen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Her kan du se, hvordan Viborg-afsnittet i Regionspsykiatrien Viborg-Skive markerede Sindets Dag.