15 skridt. Det er alt, der skal til for at danne sig et indtryk af kvaliteten og patientsikkerheden i sundhedsvæsnet herunder psykiatrien. Sådan lyder filosofien bag 15 skridt-metoden fra England, som ved hjælp af førstehåndsindtrykket bruges til at identificere gode ting på en afdeling, og hvilke elementer der skaber forstyrrelser for og barrierer i patienter og pårørendes møde med sundhedsvæsenet.

Patient- og pårørenderepræsentanter i Sikker Psykiatri har afprøvet metoden – blandt andre pårørenderepræsentant Maria Andreassen Hentze, som er pårørenderepræsentant på Psykiatrisk Center Tórshavn:

- Et godt førstehåndsindtryk er vigtigt, fordi det skaber tillid og tryghed til den afdeling og det personale, som står for plejen og behandlingen.

Mere hjemlig hygge
Maria Andreassen Hentze tog sin mand i hånden og gik de 15 skridt på to afdelinger på Psykiatrisk Center Tórshavn. Oplevelserne og indtrykkene skrev de ned og gav dem videre til personalet.

- Vores første indtryk fra en af afdelingerne var, at det virkede for åbent og udleverende for patienterne, fordi man kunne kigge direkte ind i spisestuen, når man kom ind. Det ville være meget bedre, hvis spisestuen var længere inde på afdelingen, fortæller Maria Andreassen Hentze.

Generelt var de sundhedsprofessionelle imødekommende og venlige, men ifølge Maria Andreassen Hentze var der plads til forbedring af de fysiske rammer.

- For eksempel kunne en af opholdsstuerne trænge til en opfriskning - mere hygge. Selvom det ikke er som hjemme, så er det godt med noget hjemlig hygge, hvilket er med til at forbedre patienternes tilstand.

Patienter og pårørende bringer nyt
Sikker Psykiatri-projektleder på Psykiatrisk Center Tórshavn, Eydna Lindenskov, er glad for de input, personalet får fra patienterne og de pårørende:

 - Det er vigtigt, at vores arbejde er af høj kvalitet, og i den sammenhæng er det væsentligt at høre patienter og pårørendes mening. Som personale vænner vi os for eksempel til de fysiske rammer, og da kan det være en øjenåbner at få patienter og pårørende til at komme med deres mening. Vi er her jo for dem.

15 skridt-metoden er beskrevet i Sikker Psykiatris idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde.