- Tavlerne giver det overblik, vi har manglet.

Sådan siger Iben Hostrup Andersen, der er ledende afsnitssygeplejerske på det psykiatriske sengeafsnit S1 i Aalborg. Afsnittet er en af pilotenhederne i Sikker Psykiatri, og her har de sundhedsprofessionelle taget tavler i brug som et led i at forbedre patientsikkerheden i psykiatrien.

- Før skulle vi huske det hele i hovedet eller gå ind i forskellige IT-systemer for at få et overblik over opgaverne. Vores tavler er dynamiske opgavetavler, som medarbejderne er rigtig glade for, fortæller Iben Hostrup Andersen.

Tavlerne sikrer medicingennemgang
Tavlerne er typisk store whiteboards, der hænger synligt for personalet og eventuelt patienterne og de pårørende på en afdeling, et afsnit eller en enhed. På tavlerne samler de sundhedsprofessionelle aktuelle data om patientsikkerhed og det arbejde, som foregår.

Med patientsikkerhedstavlerne danner personalet på det psykiatriske engeafsnit S1 sig eksempelvis et overblik over, om der er blevet lavet medicingennemgang med patienten, eller om en patient er blevet KRAM-screenet. Personalet tester og forbedrer hele tiden tavlerne ved hjælp af forbedringsmodellen, som er den gennemgående metode i projekt Sikker Psykiatri.

Brugen af patientsikkerhedstavler er kendt fra blandt andet Skotland, Wales og USA.