Af Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Mange taler om hvordan man bedst kan skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne føler sig set og hørt. I Regionspsykiatrien Viborg-Skive har man åbnet "Patientcafeen", og den er populær for andet og mere end sine gode kopper kaffe.

Patientcafeen er en metode til i praksis at involvere patienter i forbedringsarbejdet og bedre udnytte patientens egen viden og ressourcer.

Traditionelt har personalet defineret rammerne for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde uden inddragelse af patienterne. Men på Sengeafsnit for psykotiske lidelser deltager patienterne nu på lige fod med personalet i udvikling og afprøvning af ideer til at forbedre forholdene.

Hver uge mødes indlagte patienter med personalet i "Patientcafeen", hvor de drøfter resultater af forbedringer fra sidste uge og hvad der skal gøres bedre den kommende uge. En dialog, der er nyskabende i forhold til andre projekter, bl.a. fordi, patienterne er med til at bestemme og prioritere ideerne.

Det usædvanlige ligger også i, at der lyttes til patientens stemme, mens de er indlagt. Typisk er feedback og ideer fra patienterne noget, der indhentes ved interviews og spørgeskema efter indlæggelse. Men Patientcafeen handler om, hvad der sker her og nu. Man kan sige, at den serverer en form for tidstro data, som personale og patienter forholder sig til og handler ud fra med det samme.

Under faste og trygge rammer i Patientcafeen kan patienterne fortælle om deres ønsker, og hvordan forholdene kan blive bedre for dem. De på samme tid faste og uformelle rammer giver ideelle muligheder for, at patienterne kommer frem med deres ønsker - for eksempel:

- Jeg vil gerne kunne dyrke motion et sted, hvor alle ikke kan se mig.

- Vi vil gerne have låst vores stuedøre, når vi vil have fred - det kan være utrygt at sove for uløst dør.

- Hvordan kan sikres, at vores ejendele opbevares sikkert under indlæggelse?

Patienterne opfordres til på forhånd at sætte emner op på en tavle. Dermed forpligter patienter og personale hinanden på at tage det op om fredagen i Patientcafeen. Hvis det er muligt, finder man i fællesskab svar og løsninger med det samme. Ellers beslutter man, hvad der skal ske som det næste skridt.

Som den nyligt afsluttede valgkamp har vist, er der forskellige politiske holdninger til, hvordan vi skaber det bedste sundhedsvæsen, men der er bred enighed om, at vores sundhedsvæsen i endnu højere grad skal indrettes på patienternes præmisser.

Patientcafeen viser, hvor meget der kan opnås, når patienter og personale i et partnerskab tager fat i de udfordringer og muligheder, der ligger foran dem. Lige her. Lige nu. Mens de tidstro data stadig er helt aktuelle og relevante. Mens ønsker og behov er friske.

Patientcafeen viser, at man helt enkelt, men meget effektivt kan skabe et miljø, hvor patienterne føler sig set og hørt.

LEDELSESBLOG

Hvad betyder projekt Sikker Psykiatri for patienter, personale og ledelse?

Med det afsæt skriver ledelserne i psykiatrien på skift blogindlæg.

>>> Læs flere blogindlæg

BERETNINGER FRA PATIENTER OG PÅRØRENDE

Hvis vi skal skabe en psykiatri, der er til for patienterne og de pårørende, er vi nødt til at lytte til dem og inddrage deres erfaringer.

Sikker Psykiatri har samlet en række beretninger fra patienter og pårørende om deres oplevelser med psykiatrien.

>>> Læs de personlige beretninger