Synlighed, engagement og involvering. Det er noget af det, som Sikker Psykiatri opfordrer lederne i psykiatrien til at gøre.

- Hvis forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet som Sikker Psykiatri skal lykkes – også på langt sigt – er fuld opbakning og fokus fra ledelserne en forudsætning. De har ansvaret for at sikre fremdriften ved at sætte patientsikkerheden på dagsordenen i hele organisationen, forklarer direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Beth Lilja.

Derfor er forbedringsledelse et særskilt indsatsområde i Sikker Psykiatri, og der er udarbejdet et idékatalog til ledelserne. Katalogoet er sammensat på baggrund af erfaringer fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement og projektet Patientsikkert Sygehus, der kørte på fem sygehuse fra de fem regioner.

Ledelse tæt på patienterne og personalet
I forbindelse med Patientsikkert Sygehus udviklede direktionerne på de fem sygehuse deres egen form for ledelse kaldet klink-nær ledelse, hvor fokus er på patientens behov - ikke regneark.  

- Tidligere ledede sygehusene gennem møder med de nærmeste ledelseslag, og kontakten til frontlinjepersonalet og patienter var begrænset til særlige lejligheder. Nu går ledelserne på de fem sygehuse systematisk og regelmæssigt ud på afdelingerne og taler med medarbejderne om, hvordan de arbejder med patientsikkerhed, diskuterer data og hjælper med at fjerne eventuelle forhindringer for fremdriften, fortæller Beth Lilja:

- Den direkte kontakt mellem ledelsen og medarbejderne omkring kvalitet og patientsikkerhed har vist sig at være utrolig frugtbar og bidrager til at skabe motivation, energi og entusiasme hos ledelse og medarbejdere.

Inspiration fra udlandet
Udover Patientsikkert Sygehus peger Anders Meinert – som er formand for den faglige følgegruppe i Sikker Psykiatri og lægefaglig direktør i Region Syddanmark – på Storbritannien som en inspirationskilde for ledelserne i psykiatrien. Her har man blandt andet reduceret brugen af tvang markant og evnet at fastholde de gode resultater.

- I Danmark har vi også mindsket tvang i psykiatrien. Men resultaterne har ikke været langtidsholdbare – og samlet set har vi ikke oplevet en reduktion. Når den britisk psykiatri fortæller, hvad nøglen til gode – og ikke mindst varige – resultater er, peger den på ledelse. Den ledelsesmæssige involvering er langt større, end vi på noget tidspunkt har præsteret her i Danmark, siger Anders Meinert.