Patienterne får i nogle situationer ikke den optimale pleje og behandling. Således viser erfaringer fra andre forbedringsprojekter som Patientsikkert Sygehus samt opgørelser fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, at kun 50-75 procent af patienterne får samtlige elementer i den anbefalede pleje og behandling.

- De sundhedsprofessionelle i psykiatrien ved godt, hvad der skal til for at give patienterne den optimale pleje og behandling. Men i en hektisk hver dag kan det være svært at huske det hver gang, siger projektleder i Sikker Psykiatri Simon Kristensen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I bestræbelserne på at forbedre patientsikkerheden arbejder de syv psykiatriske enheder i projekt Sikker Psykiatri derfor med data på en anden måde end eksempelvis de traditionelle årsrapporter fra de kliniske databaser.

Personalet bliver mere motiveret
Projektenhederne bruger lokale og tidstro data, hvilket vil sige løbende målinger, der vedrører patienterne i psykiatrien lige nu.

- Det lyder umiddelbart som en ekstra byrde, men med tallene ved personalet hele tiden, om patienterne får den rette pleje og behandling. Der går nemlig ikke hele eller halve år, før de sundhedsprofessionelle ser data. Det sker løbende, forklarer projektleder Simon Kristensen.

Den måde at bruge data på giver personalet en mulighed for at reagere proaktivt og rette op på situationen med det samme, hvis tallene viser, at der er mangler i pleje og behandling. Samtidig oplever de sundhedsprofessionelle, at deres indsats for patientsikkerheden kommer patienterne til gavn, når resultaterne kan følges fra den ene dag til den anden.

- Data bruges til at synliggøre resultater af eget arbejde og understøtter det, som alle ansatte i sundhedsvæsenet går på arbejde for hver dag: at levere pleje og behandling af høj kvalitet og at gøre det trygt og sikkert at være patient. Det er meget motiverende for medarbejderne, at de dag for dag kan se, at arbejdet gør en forskel, siger projektleder i Sikker Psykiatri Simon Kristensen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Patientsikkerhedstavler skaber gennemsigtighed
I forbindelse med de lokale og tidstro data har personalet flere steder på projektenhederne taget såkaldte patientsikkerhedstavler i brug.

Det er typisk whiteboards, som hænger synligt for personale, patienter og pårørende. Her samler de sundhedsprofessionelle aktuelle data om patientsikkerhed og om det arbejde, der foregår.

- Tavlerne giver personalet anledning til at reflektere over daglig praksis og er afsæt for opmærksomhedspunkter og ideer til nye arbejdsgange. Tavlerne kan også fungere som et dialogredskab i forhold til patienter og pårørende, fortæller projektleder Simon Kristensen.