Forbedringsmodellen og indsatsområderne medicin og somatiske sygdomme er hovedtemaerne, når sundhedsprofessionelle og ledelser fra de syv psykiatriske projektenheder i Sikker Psykiatri samles til læringsseminar. Et seminar, som foregår på Trinity Hotel & Konferencecenter i Fredericia den 16. juni 2015.

Her får deltagerne undervisning i de metoder og værktøjer, der anvendes i Sikker Psykiatri. Samtidig har de sundhedsprofessionelle mulighed for at udveksle idéer på tværs af de psykiatriske enheder.

- Formålet med læringsseminaret er at gøre status for arbejdet med indsatsområderne medicin og somatiske sygdomme – og at sikre fremdrift og tempo i projektet, siger sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Vibeke Rischel.