Mennesker, der lider af en psykisk sygdom, er ofte i behandling med en eller flere former for psykofarmaka, mens mange ofte får medicin for fysiske sygdomme. Det kan føre til fejl og uhensigtsmæssig behandling, viser nationale og internationale undersøgelser.

Derfor er et af de fire kliniske indsatsområder i projekt Sikker Psykiatri medicin, hvilket omfatter medicingennemgang og højrisikolægemidler.

På Klinik Syd i Aalborg er de kommet tættere på målet om, at patienterne får den rette medicin, i den rette dosis, med den rette indikation og i den rette kombination.

Tjekliste skaber større patientsikkerhed
Afsnit S3 i Klinik Syd, som er et sengeafsnit for patienter over 30 år med en psykose, har udviklet en tjekliste, der hænger på lægekontoret. Den indeholder en række øvrige tjek – for eksempel medicinafstemning, som er en forudsætning for medicingennemgang.

- Tjeklisten skaber større systematik i forhold til, hvordan Klinik Syd praktiserer medicingennemgang til alle patienter, hvor det er relevant, siger sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Vibeke Rischel.

Ved en gennemgang kigger foretager lægen en struktureret og kritisk granskning af patientens medicin med det formål at undgå uhensigtsmæssig behandling med lægemidler og sikre den bedste medicinske behandling. Tjeklisten skal nu afprøves på andre psykiatriske afsnit. 

Ipads kortlægger somatiske sygdomme
Somatiske sygdomme som hjertekarsygdomme og sukkersyge er et andet indsatsområde i Sikker Psykiatri.

Her vil personalet i Klinik Syd - i samarbejde med patienterne – afprøve brug af Ipads til at kortlægge de psykiatriske patienters fysiske helbred. Derudover har de sundhedsprofessionelle fokus på at udvikle em standard for blodprøvetjek til tidlig opsporing af somatisk sygdom.