I forbindelse med Sikker Psykiatris indsats for at gøre medicinprocessen mere sikker for de psykiatriske patienter tester Psykiatrisk Center Glostrup et skema til medicingennemgang.

Med skemaet i hånden gennemgår lægen den medicin patienten tager og/eller skal tage. Lægen skal dokumentere virkninger og bivirkninger af lægemidlerne og reflektere over om dosis skal justeres.

- Vi arbejder med at sikre den optimale behandling og undgå uhensigtsmæssige kombinationer af medicin, fortæller Marianne Kjærulf, der er kvalitets- og uddannelsesleder samt projektleder på Sikker Psykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup.

Skema understøtter medicingennemgang
Sikker Psykiatris medicinindsats fokuserer på medicingennemgang og højrisikomedicin. Ved en gennemgang kigger lægen struktureret og kritisk på patientens medicin med det formål at undgå uhensigtsmæssig behandling.

Det er den opgave, som skemaet støtter op om. En opgave, der ifølge Michael von Buchwald ikke hidtil har været tilstrækkelig systematisk.

- Det er jo ikke nogen dyb tallerken, vi har opfundet. Det er mere et system til at sikre, at de sundhedsprofessionelle faktisk bruger den dybe tallerken – og bruger den på samme måde. Det er et systematiseret redskab med nogle helt centrale om relevante spørgsmål, siger overlæge Michael von Buchwald.

Forskellige udgaver af skemaet har været testet løbende, og i øjeblikket er det ved at blive udrullet på andre afsnit på Psykiatrisk Center Glostrup. Ambitionen er, at hele psykiatrien i Region Hovedstaden får glæde af skemaet.