I forbindelse med Sikker Psykiatris lancering af indsatsen mod tvang er flere psykiatriske afsnit blevet en del af projektet. Det ene er lukket sengeafsnit O2 i Regionspsykiatrien Horsens, hvor der er plads til 15 patienter i alderen fra 18 år og op.

Det andet er intensivt sengeafsnit N6 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Det modtager patienter, der på grund af akut forværring af deres psykiske sygdom har brug for indlæggelse på et lukket afsnit. Patienterne kan have forskellige sygdomme som depression, mani, personlighedsforstyrrelser og skizofreni. Nogle af dem har også en dom til behandling eller en anden retslig foranstaltning.

Klinik Syd i Aalborg deltager allerede med to afsnit på afdeling Brandevej, men nu er de intensive sengeafsnit S5 og S6 fra afdeling Mølleparkvej kommet med. 

- Jeg har allerede besøgt Horsens og glæder mig over viljen til at skabe forbedringer. Jeg ser frem til at følge enhedernes arbejde med forbedringsmetoderne, så vi blandt andet kan få nedbragt antallet af bæltefikseringer i psykiatrien, siger projektleder Simon Feldbæk fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.