Værdighed er at have eget værelse under indlæggelse. Værdighed er at have det godt på trods af sygdommen. Værdighed er at føle sig mødt af behandlerne. Værdighed er at blive set og hørt som menneske - ikke som diagnose.

Patienter og pårørende i psykiatrien står frem og fortæller, hvad værdighed er. Det gør de i forbindelse med Sikker Psykiatris markering af Sindets Dag (World Mental Health Day), hvor hele verden sætter fokus på psykisk sygdom. I år er temaet værdighed. 

- Vi er nødt til at italesætte værdighed og de udfordringer, der kan være knyttet til emnet. Det er forudsætningen for at handle anderledes og derved skabe det rette fundament for god patientinddragelse, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Plads til forbedring
Selv om psykiatrien mange steder er kommet langt med at sætte patienten i centrum, er der stadig plads til forbedringer. Det viser den seneste nationale undersøgelse af patient- og pårørende oplevelser i psykiatrien fra 2014.

Ifølge undersøgelsen vurderer 20 procent af de indlagte patienter i voksenpsykiatrien, at de kun i mindre grad eller slet ikke bliver inddraget tilstrækkeligt i behandlingen. Mens 21 procent oplever, at de ikke i tilstrækkeligt omfang modtager information om deres sygdom og behandling.

Samtidig viser analysen, at der er rum til forbedring i forhold til inddragelse af pårørende. 25 procent af de indlagte patienter i voksenpsykiatrien mener, at deres pårørende kun i mindre grad eller slet ikke bliver inddraget.

Arrangementer med fokus på værdighed
- Tallene viser, at der er behov for et større fokus på værdighed og inddragelse i psykiatrien. Derfor giver nuværende og tidligere patienter samt pårørende i psykiatrien deres bud på, hvad værdighed i forbindelse med Sindets Dag den 10. oktober, fortæller Simon Feldbæk Peitersen. 

I ugen op til den 10. oktober og på selve dagen laver de syv enheder i Sikker Psykiatri forskellige arrangementer. Personale, patienter og pårørende vil blandt andet gå rundt med T-shirts med udsagn om værdighed.

Følg også med her på siden og på på de sociale medier på #sikkerpsykiatri og #VærdighedEr.