Nu går projektenhederne i Sikker Psykiatri i gang med forbedringsarbejdet med at forebygge tvang i psykiatrien, som er den tredje ud af fire kliniske indsatsområder i projektet. Fokus for indsatsen er at halvere antallet af patienter, der bliver fastholdt i bælte.

- Tvangsfiksering medfører en række fysiske og psykiske konsekvenser for patienten som eksempelvis blodpropper og posttraumatisk stress. På den baggrund fokuserer pakken for tvang i projekt Sikker Psykiatri på at forebygge bæltefikseringer samt sikre læring i de tilfælde, hvor tvang alligevel sker, fortæller projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Sikkerhedsbriefinger er et centralt redskab
Overordnet rummer pakken for tvang tre elementer: Forudsigelse af bæltefiksering, forebyggelse af bæltefiksering samt forebyggelse af gentagelse af bæltefiksering. Et af de centrale redskaber er sikkerhedsbriefinger.

Som noget nyt skal de sundhedsprofessionelle i hver vagt hold en kort sikkerhedsbriefing, hvor de identificerer situationer i den forstående vagt, der kan lede til bæltefikseringer. Er der for eksempel en patient med en kendt historie om udadreagerende eller selvskadende adfærd? Eller var der konflikter i den tidligere vagt?

På baggrund af briefingerne laver de sundhedsprofessionelle en plan for, hvordan de kan imødegå situationerne med risiko for bæltefiksering. Denne form for sikkerhedsbriefinger er blandt andet kendt fra kirurgien, hvor de har skabt større patientsikkerhed.