92 procent af indlagte patienter i voksenpsykiatrien oplever at blive behandlet med respekt, viser den seneste nationale undersøgelse af patient- og pårørende oplevelser i netop psykiatrien fra 2014. Men selv om psykiatrien mange steder er kommet langt med at sætte patienten i centrum, er der stadig et stykke vej.

Ifølge undersøgelsen vurderer 20 procent af de indlagte patienter i voksenpsykiatrien, at de kun i mindre grad eller slet ikke bliver inddraget tilstrækkeligt i behandlingen. Mens 21 procent oplever, at de ikke i tilstrækkeligt omfang modtager information om deres sygdom og behandling.

Samtidig viser analysen, at der er rum til forbedring i forhold til inddragelse af pårørende. 25 procent af de indlagte patienter i voksenpsykiatrien mener, at deres pårørende kun i mindre grad eller slet ikke bliver inddraget. 

- I projekt Sikker Psykiatri arbejder vi for at skabe en psykiatri, der inddrager patienter og pårørende i langt højere grad end tilfældet er i dag. Det gør vi, fordi forskning viser, at inddragelser af patienter og pårørende giver bedre resultater i behandling, bedre forløb, større patientsikkerhed og ikke mindst bedre livskvalitet for patienterne, fortæller projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Patienter og pårørende fortæller om værdighed
Men Sikker Psykiatri inviterer ikke kun patienterne og de pårørende til at deltage aktivt i egen behandling. Patienter og pårørende deltager også aktivt sammen med de sundhedsprofessionelle i selve forbedringsarbejdet, fordi de ser systemet fra et andet perspektiv. Patienterne og de pårørende kommer helt ind i maskinrummet og bidrager med ideer til forbedringer af plejen og behandlingen.

På baggrund af den indsats sætter Sikker Psykiatri i forbindelse med Sindets Dag den 10. oktober fokus på værdighed, som netop er temaet for Sindets Dag 2015. Her giver patienter og pårørende i psykiatrien deres bud på, hvad værdighed pleje og behandling er for dem.

- Fordi ligeværd i behandling er forudsætningen for en ordentlig dialog om, hvilken behandling der passer til den enkelte patients præferencer og livsstil, siger Simon Feldbæk Peitersen.

Events med fokus på Sikker Psykiatri og værdighed
I ugen op til den 10. oktober og på selve dagen laver de syv enheder i Sikker Psykiatri forskellige events. Personalet, patienter og pårørende vil blandt andet gå rundt med T-shirts med udsagn fra patienter og pårørende om, hvad værdighed er for dem.

- Sindets Dag er en god anledning for Sikker Psykiatris teams til at sætte fokus på værdighed og inddragelse af patienter og pårørende. Derfor opfordrer vi de syv projektenheder til at markere dagen med lokale events, siger Simon Feldbæk.

Der vil også være aktivitet på www.sikkerpsykiatri.dk og på de sociale medier under hashtag #værdigheder og #sikkerpsykiatri.