Der var pyntet op med flag og balloner, da personalet på Sikker Psykiatri-afsnittet i Psykiatrien Syd i Vordingborg fejrede det store stykke arbejde, som alle bidrager til. Et systematisk arbejde, som blandt andet har betydet, at samtlige indlagte patienter på afsnittet har fået lavet medicingennemgang de seneste to måneder.

- Efter projekt Sikker Psykiatri får flere patienter foretaget medicingennemgang, hvor vi kritisk ser på patientens medicin ud fra en afstemt medicinliste samt systematisk vurderer og dokumenterer patientens oplevelse af behandlingen. Nu er målet at få stabile processer i vores medicinarbejde, så vi på sigt kan sprede erfaringerne ud til andre afsnit, fortæller Sikker Psykiatri-projektleder i Vordingborg, Josefine Rubech Krøyer Jensen.

Patienter i psykiatrien behandles ofte med en eller flere slags psykofarmaka, og samtidig får mange medicin for fysiske sygdomme. Det kan føre til fejl og uhensigtsmæssig behandling med alvorlige konsekvenser for patienterne. Derfor er medicingennemgang et vigtigt element i Sikker Psykiatris indsats for at skabe større medicinsikkerhed i psykiatrien.

Måling af puls og blodtryk giver mening
Det var ikke kun medicinindsatsen, som var et punkt på dagsordenen i Psykiatrien Syd. Vigtigheden af det systematiske arbejde med at måle vitale værdier i Sikker Psykiatris indsats for at sikre effektiv behandling af somatiske sygdomme blev også diskuteret.

Erfaringerne fra Sikker Psykiatris arbejde med somatisk sygdom viser, at psykiatrien og somatikken får en fælles forståelse af, hvornår somatisk sygdom er et problem. Det leder til et bedre samarbejde på tværs af psykiatri og somatik, hvor de sundhedsprofessionelle i de syv psykiatriske enheder i projektet anvender de samme redskaber, som sygehusene med succes har brugt til at opdage advarselssignaler på, at en patient er på vej til at blive kritisk syg.

I Psykiatrien Syd bruger de BOS (basisobservation), som på en simpel måde sikrer en systematisk overvågning af patienternes basale livsfunktioner. Således tjekker de sundhedsprofessionelle dagligt patienternes plus, blodtryk, temperatur, vejrtrækningsfrekvens, iltmætning i blodet og bevidsthed.

- Ud fra disse parametre risikoscores patienterne, og monitoreres løbende ud fra den systematiske handlingsalgoritme. Dette sikrer en ensrettet og sikker stillingtagen til patientens somatiske tilstand, forklarer Josefine Rubech Krøyer Jensen.