Som et led i forbedringsarbejdet i projekt Sikker Psykiatri besøger Dansk Selskab for Patientsikkerhed de psykiatriske enheder flere gange om året. Her får forbedringsteamene sparring, feedback og coaching i forhold til deres arbejde.

I januar og februar var Dansk Selskab for Patientsikkerhed på tur rundt til de psykiatriske enheder, og besøgene afslørede stor iderigdom.

I maj og juni tager Dansk Selskab for Patientsikkerhed på rundtur igen.

Se alle forbedringsideerne.