Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end den øvrige befolkning, og en væsentlig forklaring er fysiske sygdomme som hjertekarsygdomme. De forekommer hyppigere hos psykiatriske patienter på grund af usund livsstil og bivirkninger af medicin. Samtidig sker det, at de fysiske sygdomme overses.

Den udvikling forsøger psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne at vende i projektet Sikkert Psykiatri ved at skabe større systematik i diagnostik og forebyggelse af fysiske sygdomme. På Psykiatrisk Center Tórshavn har projektets metoder skabt så gode erfaringer, at arbejdet skal vises på en international konference.

- Nu opdager vi fysiske sygdomme hos psykiatriske patienter langt hurtigere, end vi gjorde før projekt Sikker Psykiatri. Resultatet er en større sikkerhed i behandling af patienterne, som også oplever, at de bliver taget alvorligt, fortæller Eydna Lindenskov, projektleder på Psykiatrisk Center Tórshavn

Enkle målinger forebygger sygdomme
En af årsagerne er nogle ganske simple målinger. På Psykiatrisk Center Tórshavn foretager sundhedspersonalet daglige kontrol af puls, blodtryk, temperatur og andre værdier hos de psykiatriske patienter. Det er enkle målinger og vurderinger, som tager ganske få minutter pr. patient.

- Denne her systematiske tilgang er ny. Før var det ikke så struktureret, hvilke patienter der fik målt værdier, og hvor mange værdier der blev taget, forklarer Eydna Lindenskov.

Ved hjælpe af målingerne opdager de sundhedsprofessionelle i god tid advarselssignaler, når en patient er ved at blive kritisk syg. På Psykiatriske Center Tórshavn har det betydet, at sundhedspersonalet blandt andet har opdaget kræftknuder og blodpropper på et tidligt stadie og begyndt behandling, inden sygdommen udvikler sig yderligere.

Derudover tilbyder personalet patienterne systematisk screening for livsstilsfaktorer og foretager somatisk undersøgelse. Disse tiltag er en del af Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af fysiske sygdomme.

Inspiration til hele verden
Nu skal Psykiatrisk Center Tórshavn præsentere sine erfaringer for omkring 3000 mennesker fra over 80 lande til den internationale konference om kvalitet og patientsikkerhed i Gøteborg den 12.-15. april.

- Vi håber, at resultaterne fra Færøerne og det generelle arbejde i Sikker Psykiatri kan inspirere psykiatrien – ikke bare i Danmark – men i resten af verden til gavn for psykiatriske patienters livskvalitet. Mennesker med psykisk sygdom skal også modtage relevant og effektiv behandling af deres  fysiske sygdomme, siger Simon Feldbæk Peitersen, projektleder i Sikker Psykiatri og specialkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, TrygFonden og Det Obelske Familiefond står bag Sikker Psykiatri. Udover fysiske sygdomme fokuserer projektet på at øge medicinsikkerheden samt forbygge selvmord og bæltefikseringer i psykiatrien.