Antallet af selvmord falder i Danmark, men alligevel sker det, at indlagte patienter med en psykisk sygdom tager deres eget liv. Derfor arbejder de psykiatrisk enheder i projekt Sikker Psykiatri med at forebygge selvmord under indlæggelse og efter udskrivelse.

Den 10. september får den indsats ekstra fokus, når den internationale dag for selvmordsforebyggelse foregår. Blandt andet vil de sundhedsprofessionelle på de psykiatriske enheder, som deltager i Sikker Psykiatri, gå rundt med badges med budskabet: ’Tal om det. Spørg om det. Forebyg selvmord’.

- Vi opfordrer de psykiatriske enheder i Sikker Psykiatri til at markere dagen. Det er en god anledning for personalet til at dykke yderligere ned i forbedringsarbejdet med forebygge selvmord i psykiatrien og få patienterne og de pårørende med i arbejdet, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Få patienter og pårørende med
Da Sikker Psykiatris indsats for forebyggelse af selvmord blev udarbejdet, blev patienter og pårørende netop taget med på råd. Det havde stor betydning for indsatsen. 

- Den ville have set anderledes ud, hvis vi ikke havde haft patienter og pårørende med i den forberedende fase. De har blik for nogle andre aspekter end fagpersonerne, siger Simon Feldbæk Peitersen. 

Selvmord er et fire kliniske indsatsområder i projekt Sikker Psykiatri. De andre er medicin, somatiske sygdomme og tvang.