Af Tormóður Stórá, administrerende overlæge på Psykiatrisk Center Tórshavn

Vores deltagelse i Sikker Psykiatri har været en spændende forbedringsrejse, hvor vi på samme tid har haft mulighed for at se nærmere på kvalitet både i organisation og behandling.

På sin vis kan det have både fordele og ulemper at ligge geografisk afsondret og forholdsvis selvstændige på sundhedsområdet. Vi har ikke været gennem forskellige akkrediteringsprocesser (endnu) og kun indledningsvis har vi stiftet kendskab til en noget modificeret udgave af Den Danske Kvalitetsmodel i vores kliniske praksis.

Uden at lægge mig ud i diskussioner pro et contra om de processer, der har været i gang i den sydlige del af riget, synes det dog rimelig sikkert, at disse akkrediteringer ikke løste nogle af psykiatriens store udfordringer, hvor den lave middellevealder var en af de helt store.

Således blev det en interessant udfordring og spændende mulighed, der opstod med deltagelse i Sikker Psykiatri, før vi skulle i gang med andre kvalitetsmodeller. Vi kender jo alle dette med igangsættelse af diverse projekter, hvor udfordringen er at få dem til at leve udover projektperioden. Forandringsproblemerne, hvor nogen glæder sig til det er “overstået”, mens andre kæmper for at holde liv i intentionerne.

Derfor var en forbedringsrejse baseret på principperne i Quality Improvement tiltalende, hvor vi hele tiden har mulighed for at se om ændringerne er forbedringer, og at disse kan spredes umiddelbart i organisationen.

Tormóður Stórá, administrerende overlæge på Psykiatrisk Center Tórshavn

Konceptet om at det er ledelse, medarbejder og patienter - der indgår i at finde de løsninger, som passer bedst til det enkelt sted eller område (det vi så gerne vil, men som vi egentlig har så svært ved at leve op til) - var jo også noget der passede til den udviklingsvej, som vi gerne ville gå.

Det kræver nogle meget dedikerede medarbejdere på alle niveauer, der forstår, at dette er en metode at arbejde på - en metode at tænke på. Det tror jeg, er den største udfordring her i Sikker Psykiatrs rejseafslutning. Vi har mange dygtige og dedikerede medarbejder, der har gjort en rigtig god indsats. Selv om vi har bestræbt os på det fra starten af at pointere idéen om tankesættet, så ses hverdagens generelle udfordringer gentagne gange genoplive gamle tankesæt.

Således gælder det nu om at få udbredt Quality Improvement tankesættet og metoderne til alle dele af organisationen. Således kan alle vores forbedringer af nuværende og fremtidig behandlings koncepter i psykiatrien og vores organisering af denne, udføres i dette tankesæt. Således kan vi sige, at Sikker Psykiatri ikke var et projekt – men det er psykiatri.

Tormóður Stórá, administrerende overlæge på Psykiatrisk Center Tórshavn

LEDELSESBLOG

Hvad betyder projekt Sikker Psykiatri for patienter, personale og ledelse?

Med det afsæt skriver ledelserne i psykiatrien på skift blogindlæg.

>>> LÆS FLERE BLOGINDLÆG