De psykiatriske enheder i Sikker Psykiatri anvender forbedringsmodellen herunder PDSA-cirklen, der er en internationalt anerkendt metode til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. I Tórshavn skaber metoden så stor værdi for de sundhedsprofessionelle, som arbejder med Sikker Psykiatri, at de udbreder den.

- Som Sikker Psykiatri- team arbejder vi hele tiden med og snakker om PDSA, men for vores kollegaer var det sort snak. Så for at vi ikke blevil at lave PDSA-kurser, så vores kollegaer kan få indsigt i og glæde af metoden, fortæller siger Eydna Lindenskov, Sikker Psykiatri-projektleder i Tórshavn.

Forbedringsmodellen skaber værdi 
De har afholdt fire PDSA-kurser med omkring ti deltagere på hvert hold. I bedste PDSA-stil har de foretaget forskellige afprøvninger i forbindelse med kurset og foretaget justeringer undervejs.

Selve forbedringsmodellen tager udgangspunkt i den kliniske hverdag og giver de sundhedsprofessionelle, som har direkte kontakt til patienterne, redskaber til at arbejde med forbedringer i højt tempo. Personalet afprøver ideerne til at forbedre arbejdsgangene på en lille skala, som det justerer dagligt eller ugentligt, indtil personalet har fundet frem til det, der virker i praksis. Til det formål bruger de sundhedsprofessionelle den såkaldte PDSA-cirkel, som er en del af forbedringsmodellen.

PDSA-kurserne i Torshavn består af to moduler, hvor undervisningen i det første omhandler forbedringsmodellen og PDSA-cirklen. Før det andet modul laver kursisterne deres egen PDSA, som diskuteres på modul to. Derudover får deltagerne undervisning i data, så de kan forstå indholdet på de tavler, der hænger på afdelingen i Tórshavn.

Vores kollegaer har givet feedback, og de er glade for, at de nu kan forstå det, vi prædiker hver uge, og at de selv kan lave småskala-test i praksis. De er glade for, at de selv kan være med til at udvikle de arbejdsgange, der skal gøre plejen og behandlingen mere sikker for patienterne.

Eydna Lindenskov, Sikker Psykiatri-projektleder på Psykiatrisk Center Tórshavn