Der er godt gang i afprøvningerne og forbedringsarbejdet på de psykiatriske enheder, som deltager i projekt Sikker Psykiatri. Det viste den rundtur, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed var på i maj og juni.

Som et led i forbedringsarbejdet Sikker Psykiatri besøger Dansk Selskab for Patientsikkerhed de psykiatriske enheder flere gange om året. Her får sundhedspersonalet og ledelserne sparring, feedback og coaching i forhold til deres arbejde.

Se alle aktiviteterne i forbindelse med Dansk Selskab for Patientsikkerheds besøg på de psykiatriske enheder.