Partnerne bag Sikker Psykiatri – Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed – er blevet enige om at forlænge projektet med et år til december 2017.

- Det giver mulighed for at fortsætte og fastholde forbedringsarbejdet på de involverede projektenheder, hvilket er rigtigt vigtigt. Samtidig giver det også mulighed for at sprede de gode erfaringer til den øvrige hospitalspsykiatri, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

De psykiatriske enheder i projektet er i øjeblikket i gang med alle indsatsområderne i projektet. De begyndte med medicin i begyndelsen af 2014, og nu arbejder enhederne også med områderne somatiske sygdomme, tvang og selvmord.