Hele verden sætter ekstra fokus på psykisk sygdom og mental sundhed på den årlige Sindets Dag (World Mental Health Day) d. 10. oktober. I år er temaet psykisk førstehjælp, og det markerer projekt Sikker Psykiatri ved at få tidligere og nuværende brugere samt pårørende til at give deres førstehjælpsråd og fortælle, hvem der er deres førstehjælper. 

- I Sikker Psykiatri arbejder vi for forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienter og pårørende i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Derfor er det naturligt og vigtigt, at vi også benytter Sindets Dag til at sætte patienten i centrum, fortæller projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen.

Vi skal hele tiden være opmærksomme på den enkelte patients ønsker og præferencer. Det kan vi blandt andet gøre ved at spørge om, hvad er vigtigt for dig?.

Simon Feldbæk Peitersen

Mange aktiviteter i psykiatrien
I forbindelse med Sindets Dag mandag d. 10. oktober foregår der mange forskellige arrangementer i psykiatrien over hele landet. Flere af enhederne i projekt Sikker Psykiatri afholder aktiviteter på selve Sindets dag og i løbet af ugen.

- Sindets Dag er god anledning for psykiatrien til at åbne op og fortælle omverdenen om dagligdagen på psykiatriske afdelinger - og for eksempel det gode forbedringsarbejde, som projektenhederne i Sikker Psykiatri laver, siger Simon Feldbæk Peitersen. 

I 1992 tog World Federation of Mental Health initiativ til den første Sindets Dag (World Mental Health Day) med det formål at skabe offentlig bevågenhed om psykisk sygdom og psykisk sundhed samt støtte de mennesker, der måtte være berørt af en sindslidelse. Siden Sikker Psykiatris begyndelse i 2014 har projektet støttet op om dagen og markeret den.

DET FOREGÅR PÅ SINDETS DAG

Her er en oversigt over aktiviteter på de psykiatriske enheder, der deltager i projekt Sikker Psykiatri.

Psykiatrisk Afdeling Svendborg
Den 10. oktober afholder Psykiatrisk Afdeling Svendborg et åbent hus-arrangement, hvor temaet er psykisk førstehjælp. Blandt andre kommer der en tidligere bruger af psykiatrien og fortæller om egne erfaringer med psykisk førstehjælp.

Psykiatrisk Center Glostrup 
Den 10. oktober arrangerer Psykiatrisk Center Glostrup arrangerer cykelløb for patienter og personale. Der vil være lange og korte cykelture. Sidste år deltog 75 friske cyklister i Psykiatrisk Center Glostrups løb.

Regionspsykiatrien Horsens 
Den 10. oktober slår Regionspsykiatrien Horsens dørene op til åbent hus for alle interesserede. Her kan man blandt andet høre personalet på sengeafsnittene fortælle, hvordan en typisk dag på et sengeafsnit forløber.

>>> LÆS MERE OM ARRANGEMENTET

Psykiatrien Syd i Vordingborg 
Den 10. oktober arrangerer Region Sjælland Psykinfo en filmfestival, hvor der i fem biografer i regionen vises film om blandt andet tabu, relationer, recovery og psykisk sygdom.

>>> LÆS MERE OM ARRANGEMENTET

Psykiatrisk Center Tórshavn 
Den 10. oktober byder Psykiatrisk Center Tórshavn på en cykeltur med el-cykler for at sætte fokus på somatiske sygdomme i psykiatrien. Senere vil der være et oplæg på Tórshavns bibliotek om psykisk førstehjælp.

Dagen rundes af med visning af filmen Ida's diary, der handler om håb og viljen til at leve livet. Efter filmen vil der være paneldebat med ledende overlæge Tormóður Stórá, sygeplejerske Jana Mortensen og leder af distriktet Birgit Andersen.

Regionspsykiatrien Viborg 
Den 13. oktober kl. 15.30 byder Regionspsykiatrien Viborg borgerne velkommen til åbent hus. Der vil være rundvisninger, debatter, 'informationstorv' og foredrag.

>>> LÆS MERE OM ARRANGEMENTET