Undersøgelser viser, at psykisk sygdom er den stærkeste risikofaktor for selvmord. Risikoen forstærkes i forbindelse med indlæggelse på en psykiatrisk afdeling og i tiden efter udskrivelse.

Sikker Psykiatri har i fællesskab med de psykiatriske enheder udviklet en forbedringsteori, som indeholder redskaber til selvmordsforebyggelse. Målet med indsatsen er, at ingen patienter begår selvmord under indlæggelse og en måned efter udskrivelse.

Vi ved godt, at det er ambitiøse mål, og at vi må tage små skridt. Nu har vi udviklet en forbedringsteori, som skal stå sin prøve på de psykiatriske afdelinger.

Projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen, til SIND-bladet

Sikkerhedsbriefinger skaber øget opmærksomhed
En afgørende del af Sikker Psykiatris indsats for forebyggelse af selvmord er, at personalet foretager en sikkerhedsbriefing i hver vagt.

Her gennemgår medarbejderne blandt andet, om der er nogle af patienterne, som de skal være ekstra opmærksomme på. Det kan for eksempel være, hvis en patient skal have ’dårlige nyheder’ i den kommende vagt. Systematikken i briefingerne betyder, at de sundhedsprofessionelle er opmærksomme på faktorer, de måske ellers ville overse.

- Det svarer til, at luftkaptajnen holder briefing med sin besætning før en flyvning og tjekker vejrforholdene. Det behøver ikke tage langt tid, men det er vigtigt, at alle er med, og at der er helt faste procedurer i et stringent og skematisk system, forklarer Simon Feldbæk Peitersen til SINDbladet.

Fokus på overgange
Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af selvmord begrænser sig ikke kun til selve de psykiatriske afdelinger, men indsatsen har også fokus på overgangen efter indlæggelse, som er en ekstrem sårbar situation for patienten med en markant øget risiko for selvmord.

- Derfor skal stafetten gives videre, så ingen er i tvivl om næste skridt. Det kan være et bosted, akutteam, praktiserende læge eller familie, siger Simon Feldbæk Peitersen til SINDbladet.

I foråret 2016 gik de psykiatriske enheder, som deltager i Sikker Psykiatri, i gang med at afprøve de forskellige elementer i indsatsen om forebyggelse af selvmord.

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF SELVMORD

Den 10. september foregår den internationale dag for forebyggelse af selvmord, og det markerer Sikker Psykiatri.

Med budskabet 'Tal om det - Spørg om det' sætter Sikker Psykiatri ekstra fokus emnet via artikler her på hjemmesiden om selvmordsforebyggelse samt aktiviteter på projektenhederne.