- Tal om det – Spørg om det.

Med det budskab sætter Sikker Psykiatri i forbindelse med den internationale dag for forebyggelse af selvmord d. 10. september ekstra fokus på emnet. 

Antallet af selvmord i Danmark falder heldigvis, men vi ser, at indlagte patienter i psykiatrien tager deres eget liv. Forudsætningen for at afdække risici og derved forebygge selvmord er, at vi taler om det.

Simon Feldbæk Peitersen, projektleder i Sikker Psykiatri

I ugen op til lørdag den 10. september og på selve dagen laver nogle af projektenhederne i Sikker Psykiatri derfor forskellige arrangementer. Personalet vil blandt andet gå rundt med badges, hvor der står: ’Tal om det – Spørg om det. Forebyg selvmord’. 

Berøringsangst i psykiatrien
Det forberedende arbejde omkring Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af selvmord viste et behov for større opmærksomhed om forebyggelse af selvmord i psykiatrien. Sikker Psykiatri inddrog brugere og pårørende i det forberedende arbejde, og de berettede om en berøringsangst om emnet blandt personalet.

- Derfor er budskabet, at det vigtigt at tale om det og spørge om det, så patienterne og de pårørende kan føle sig set, hørt og forstået, siger Simon Feldbæk Peitersen.

I foråret 2016 gik de psykiatriske enheder, som deltager i Sikker Psykiatri, i gang med at afprøve de forskellige elementer i indsatsen om forebyggelse af selvmord. 

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF SELVMORD

Den 10. september foregår den internationale dag for forebyggelse af selvmord, og det markerer Sikker Psykiatri.

Med budskabet 'Tal om det - Spørg om det' sætter Sikker Psykiatri ekstra fokus emnet via artikler her på hjemmesiden om selvmordsforebyggelse samt aktiviteter på projektenhederne.