Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ledere på alle niveauer spiller en central rolle, hvis de forbedringerne af plejen og behandlingen i psykiatrien, som de psykiatriske enheder i Sikker Psykiatri har skabt, skal forblive varige. Derfor har ledere – fra topledelsen til afdelingsledelsen - i psykiatrien i de fem regioner og på Færøerne fået tilbudt undervisning i blandt andet tidstro data, PDSA’er og forbedringsledelse. I alt har cirka 80 ledere modtaget undervisning.

- Målet er at opbygge kompetencer i forbedringsmetoder og forbedringsledelse samt at ruste lederne til at accelerere arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

- Det er centralt i arbejdet med at skabe et system af patientsikkerhed, som sikrer, at forbedringsmetoderne og de konkrete forbedringerne for patienterne lever videre, når Sikker Psykiatri officielt slutter med udgangen af 2017.

Forbedringsmodellen som afsæt for kvalitetsarbejde 
Et af de steder, som har fået undervisning, er Psykiatrisk Center Tórshavn, hvor 22 ledere deltog. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står bag Sikker Psykiatri sammen med Danske Regioner, TrygFonden og Det Obelske Familiefond, havde ansvaret for undervisningen, som foregik over to dage.

- Sikker Psykiatri er ikke et projekt. I psykiatrien på Færøerne har vi truffet en beslutning om, at forbedringsmodellen skal være afsættet for vores arbejde med kvalitet og patientsikkerhed, siger Eydna Lindenskov, specialsygeplejerske og Sikker Psykiatri-projektleder på Psykiatrisk Center Tórshavn:

- Derfor skal vi opbygge kompetencer i forbedringsmetoder på alle niveauer i psykiatrien. Det er især er det vigtigt, at lederne får en forståelse for og indsigt i metoderne, så de kan sætte det dagsordenen i hele organisationen

Et fælles kvalitetssprog
Centret har et mål om, at alle medarbejdere skal undervises i forbedringsmetoder. Her indgår Sikker Psykiatri og undervisningen af ledere som en del af den strategi. 

- Vi får langsomt opbygget et fælles kvalitetssprog. Det er den måde, som vi taler om kvalitet og patientsikkerhed på – fra lederen til frontlinjepersonalet, siger Eydna Lindenskov.

Kompetencer i forbedringsmetoder og -ledelse vil i de kommende år blive efterspurgt i sundhedsvæsenet. Det nationale kvalitetsprogram, som Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL er ved at lægge rammerne for, bygger på den samme tilgang, som Sikker Psykiatri arbejder med.

LEDELSESBLOG

Hvad betyder projekt Sikker Psykiatri for patienter, personale og ledelse?

Med det afsæt skriver ledelserne i psykiatrien på skift blogindlæg.

>>> Læs blogindlæggene

FORBEDRINGSLEDELSE

Forbedringsledelse er et af 6 indsatsområder i Sikker Psykiatri.

>>> Læs mere om indsatsen

De 5 værdier i forbedringsledelse

Sådan fastholdes momentum i forbedringsarbejdet