Charlotte Frendved, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

42 procent reduktion af vold for hele distriktet. Det er resultatet af flere års systematisk arbejde med forbedringsmetoder i NHS East London Foundation Trust, der er et stort psykiatri-distrikt i London med over 5000 ansatte og et befolkningsunderlag på næsten halvanden million indbyggere.

Vi skønner, at potentialet er mindst 60 procents reduktion af vold.

Andy Cruickshank, Associate Director of Nursing for Quality Improvement i NHS East London Foundation Trust

Psykiatrien i London har brugt samme tilgang, som de psykiatriske enheder i Sikker Psykiatri, med blandt andet PDSA'er, tidstro data og forbedringsledelse. Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed - som står bag Sikker Psykiatri sammen med Danske Regioner, TrygFonden og Det Obelske Familiefond - mener, at arbejdet i London kan bruges som inspiration herhjemme – både i psykiatrien og på bosteder:

- East London har ved hjælp af en række systematiske tiltag formået at skabe en ny kultur præget af større åbenhed og mere samarbejde og dialog mellem medarbejdere og patienter. Og det har haft målbar effekt. 

Systematisk implementering af sikkerhedskultur
I NHS East London Foundation Trust har man spredt en sikkerhedskultur-pakke til distriktets over 100 enheder, der tager sig af både ambulante og indlagte patienter, herunder retspsykiatriske patienter. Pakken består af en række interventioner, som East London har udviklet og tilpasser over de seneste fem år og nu bruges systematisk på enhederne.

Et af tiltagene er en tjekliste, som identificerer patienter i risiko for at blive voldelige. Listen er oprindeligt udviklet i Norge. For de patienter, der skønnes at være en risiko, kigger personalet på, om der kan være begivenheder i løbet af dagen, som kan udløse frustrationer. Er der for eksempel en patient, som får at vide, at han ikke kan få besøg?

Op til flere gange om dagen afholdes 'safety huddles', der minder om de sikkerhedsbriefinger, som de psykiatriske projektenheder anvender i Sikker Psykiatri. Det er kortvarige, stående møder, hvor medarbejderne tager en hurtig status på sikkerhedssituationen.

Udgangspunktet for huddlen er spørgsmålene: Føler du dig sikker? Dem, du passer på, er de sikre? Huddlen er oprindeligt udviklet af Cincinnati Children’s Hospital og tilpasset til psykiatrien.

Fællesmøder med patienter og personale
Mindst en gang om ugen afholdes også fællesmøder med deltagelse af alle patienter og medarbejdere, hvor sikkerheden på afdelingen gennemgås. Her kan både patienter og medarbejdere komme til orde og fortælle om dramatiske episoder eller mindre ting, som har betydet utryghed. Møderne varer hver ca. 45 minutter.

Yderligere et element i sikkerhedskultur-pakken er sikkerhedskalenderen. Det er en almindelig kalender, der hænger, synligt for alle, både patienter og medarbejdere. Når der forekommer en voldelig episode på afdelingen, sættes et mærke i kalenderen. Hvis dagen er går uden problemer, markeres med grøn.

Kalenderen gør det synligt for alle, hvor man dage der er gået siden den seneste voldsepisode. Der er også afdelinger, der registrerer på timebasis.

Sårbar på en sikker måde
Pakken med de forskellige interventioner er blevet afprøvet og tilpasset, efterhånden som den er blevet introduceret på nye afdelinger.

- Vi begyndte med én afdeling, så gik vi til ét hospital, og efterhånden har vi spredt til hele organisationen, herunder ældrepsykiatrien, børne- og ungdomspsykiatrien og retspsykiatrien. Størrelsen af effekten varierer. Nogle steder har vi set reduktion på 90 procent, forklarer siger Andy Cruickshank, Associate Director of Nursing for Quality Improvement i NHS East London Foundation Trust:

- Det tager et stykke tid for medarbejderne at forstå hvad pakken går ud på. Hvis du er vant til at arbejde i et miljø, hvor der er masser af vold, beskytter du dig selv. Noget af det her handler om at lære at være sårbar, men på en sikker måde. Gå ud og stille spørgsmål, være åben og snakke med patienterne om vold og aggressioner. Det tager noget tid for folk, fordi det kræver en ændring i deres professionelle identitet.

LÆS MERE

Metoderne og de første resultater fra East London Foundation Trust er beskrevet i en artikel, offentliggjort i British Journal of Mental Health Nursing i starten af 2017.

>>> Læs artiklen