Af Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør, psykiatrien i Region Midtjylland

På mit seneste afdelingsbesøg i regi af Sikker Psykiatri var jeg hos vores projektafdeling i Regionspsykiatri Midt i Viborg, hvor Karen Stæhr, sektorformand i FOA, også deltog og viste stor interesse for forbedringsarbejdet. Det er tydeligt, at denne afdeling, der har været med siden Sikker Psykiatris begyndelse i 2014, har organiseret sig på en måde, så hele afdelingen er involveret i forbedringsarbejdet.

Medarbejderne har sat sig for, at DE VIL forbedre kvaliteten og patientsikkerheden.

Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør, psykiatrien i Region Midtjylland

Hvad kendetegner så den vilje? Dels en organisering hvor ledelsen - såvel afdelingsledelsen som funktionsledelser - er involveret både i det daglige arbejde men også på tværs af afsnit. Organiseringen sikrer samtidig deltagelse af de relevante faggrupper med en stærk forankring omkring den daglige projektleder.

Evnen til at finde og bearbejde data er ligeledes til stede i deres organisering via stabsmedarbejdere og lokalt i de enkelte afsnit. Derudover har der været en vilje til samt prioritering af at uddanne tilstrækkeligt antal medarbejdere i forbedringsmodellens tankegang og de konkrete metoder.

Når jeg ser på den anden afdeling i Horsens, som vi har med i projekt Sikker Psykiatri, er de ikke kommet helt så langt endnu. Og det med god grund – for de kom først med et år inde i projektperioden. Men allerede nu ser jeg en forbedringer hos dem. De første afdelingsbesøg, jeg deltog i, var præget af usikkerhed i, hvad forbedringsarbejdet består af, hvad er et driverdiagram, hvad er statistisk proces kontrol o.s.v. Nu har de også skabt en struktur i deres forbedringsarbejde.

Udfordringen med kvalitetsarbejde i vores sundhedsvæsen er blandt andet at holde fokus på forbedringen. For det at skabe forbedringer er det helt centrale i dagens sundhedsvæsen. Og med den nye kvalitetsdagsorden - ønsket af patienter og sat af Danske Regioner, Folketinget og kommunerne - er det vigtigt at opnå disse forbedringer. 

Balancen mellem fokus på forbedringerne og metoderne er vigtig at holde for øje. Sagt med andre ord: Vi skal drives af ønsket om forbedringer for patienterne og ikke af metoderne.

Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør, psykiatrien i Region Midtjylland

Men metoderne skal læres og kan læres. Det ses tydeligt på de to afdelinger, som er med i Sikker Psykiatri, og det ses også i Regionspsykiatrien Randers. Her har de med afsæt i erfaringer fra Sikker Psykiatri i Regionspsykiatrien Midt i Viborg påbegyndt deres eget forbedringsarbejde. De er godt på vej og skaber allerede nu gode resultater.

Erfaringerne fra Sikker Psykiatri bliver anvendt i forbindelse med udviklingen af vores arbejde med kvalitetsforbedringer i den samlede psykiatri i Region Midtjylland. Og i den kommende tid sættes der yderligere tempo på at udbygge kapaciteten til at arbejde med kvalitetsforbedringer.

Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør, psykiatrien i Region Midtjylland

Hvad vil jeg med ovennævnte beskrivelser – tja ikke andet end at det kræver vilje, involvering, prioritering, organisering - og alt det kommer af ledelse og engagerede medarbejdere.

LEDELSESBLOG

Hvad betyder projekt Sikker Psykiatri for patienter, personale og ledelse?

Med det afsæt skriver ledelserne i psykiatrien på skift blogindlæg.

>>> Læs flere blogindlæg

Video: De 5 elementer i forbedringsledelse