Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Indslag i TV Avisen, opslag på intranettet, fejring af et godt resultat eller uddeling af månedens pris er benzin på forbedringsarbejdet i sundhedsvæsenet. Det viser erfaringerne fra forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har været involveret i siden 2007.

- Kommunikation kan skabe opmærksomhed, fokus, motivation og forandringsvilje blandt personalet og dermed virke som en katalysator for arbejdet med at forbedre kvaliteten af plejen og behandlingen, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.  

Personale savner medieomtale
I to af forbedringsprojekterne er kommunikations indvirkning på personalets forbedringsarbejde blevet undersøgt. Kommunikation vil sige fejringer samt medieomtale blandt andet i form af omtale på hjemmesider, i nyhedsbreve, i personaleblade og i nyhedsmedier.

Den første spørgeskemaundersøgelse blev lavet i forbindelse med projektet Patientsikkert Sygehus, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed stod bag sammen med TrygFonden og Danske Regioner. Projektet foregik på fem sygehuse i perioden 2010-2013. Analysen er blevet gentaget i projektet I sikre hænder, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, KL og Sundheds- og Ældreministeriet samarbejder om. Projektet handler om at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner i ældreplejen.

Sammenlagt deltog 249 medarbejdere i de to undersøgelser, og 87 procent har oplevet positiv medieomtale af deres arbejde. 65 procent af dem, som ikke har fået spalteplads, har savnet positiv omtale af deres arbejde.

Personalet vil altså gerne kommunikere deres arbejde til omverdenen.

Simon Feldbæk Peitersen, projektleder i Sikker Psykiatri

Lokal omtale har størst effekt
Denne eksterne kommunikation har ifølge undersøgelserne intern effekt. Når medierne – fra nyhedsbreve over intranet til aviser – fortæller succeshistorier fra sundhedsvæsenet, oplever personalet, at deres indsats anerkendes og værdsættes. Det skaber større sammenhold, arbejdsglæde, faglig stolthed og motivation og har i sidste ende indvirkning på lysten til at skabe yderligere forbedringer for patienterne. 

94 procent mener, at det øger arbejdsglæden og lysten til at arbejde for fortsatte forbedringer, mens 92 procent mener, at det giver stolthed over arbejdspladsen og motiverer til at gøre en ekstra indsats. Desuden vurderer personalet, at positiv omtale i medierne har betydning for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Kun 13 procent mener, at medieomtale ikke har nogen betydning.

Det er ikke nødvendigvis en artikel i Politiken eller et indslag i TV Avisen, som skaber størst motivation hos personalet. Tallene indikerer, at jo mere ’lokal’ synlighed om forbedringsarbejdet, desto mere motivation, vilje og engagement tanker medarbejderne op. 86 procent vil allerhelst have omtale på kommunens eller sygehusets platforme som eksempelvis intranet, personaleblade og hjemmesider, mens 66 procent foretrækker at optræde i lokale og regionale medier.

Få giver udtryk for ulemper ved medieomtale. Nogle af de barrierer, der kan være, er, at det kan være grænseoverskridende og tidskrævende at have journalister på besøg eller træde frem i medierne. Stort set alle de medarbejdere, der er blevet omtalt i medierne, har oplevet positive reaktioner fra deres kolleger, og generelt synes personalet, at fordelene ved at kommunikere er større end ulemperne.

Simon Feldbæk Peitersen, projektleder i Sikker Psykiatri

Fejringer fremmer forbedringsarbejde 
Analyserne viser, at det også øger lysten til fortsatte forbedringer, når personalet fejrer og skaber opmærksomhed om forbedringsarbejdet. 73 procent af deltagerne i undersøgelserne mener, at fejringer øger arbejdsglæden og lysten til at arbejde med forsatte forbedringer. 81 procent synes, at det skaber sammenhold og styrker følelsen af arbejde for en fælles sag. Kun to procent mener, at fejringer ikke har nogen betydning for forbedringsarbejdet.  

Det kan Sikker Psykiatri-projektleder i psykiatrien i Viborg, Sune Frederiksen, nikke genkendende til:

- Det er nemt at gøre projektet kendt. Her i huset har vi et månedsbrev, som vi sender ud til alle medarbejdere på intranettet. Her har forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri fået en fast plads, hvor vi fortæller de gode – og også de mindre gode historier – som vi alle kan få læring af, og som kan være med til at understrege vigtigheden af forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri, siger Sune Frederiksen. 

- Men det er straks vanskeligere at gøre Sikker Psykiatri populært. Her er fejringer og events gode til sprede viden og læring samt skabe engagement og forbedringslyst både hos den afdeling, det handler om, og hos de nye afdelinger, der skal i gang.

Indtil videre er der ikke planer om at lave en lignende undersøgelse i projektet Sikker Psykiatri.

 

ANALYSER AF KOMMUNIKATION I FORBEDRINGSARBEJDET

I projekterne Patientsikkert Sygehus og I sikre hænder er kommunikations indvirkning på personalets forbedringsarbejde blevet undersøgt.

Sammenlagt deltog 249 medarbejdere i de to undersøgelser, og 87 procent har oplevet positiv medieomtale af deres arbejde. 65 procent af dem, som ikke har fået spalteplads, har savnet positiv omtale af deres arbejde.

>>> Hent analyse af kommunikation i Patientsikkert Sygehus

>>> Hent analyse af kommunikation i I sikre hænder