Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Patientcaféer er blevet en succesfuld metode for enhederne i Sikker Psykiatri til at involvere patienterne i forbedringsarbejdet og høre, hvad der er vigtigt for dem i hverdagen på afdelingen. Ideen opstod i Regionspsykiatrien Viborg, og nu har caféerne spredt sig til andre afsnit, som arbejder med projektet Sikker Psykiatri.

Tiltaget begejstrer Landforeningen SIND, som sætter fokus på patientcaféerne i februarudgaven af SINDbladet, som er målrettet professionelle, pårørende, psykisk sårbare og alle andre med interesse for psykisk sundhed.

- En grad af indflydelse på egen situation er vigtigt i behandlingsforløb. Med patientcafeerne får patienterne nu mulighed for at få selvbestemmelse over deres hverdag – derfor synes vi, det er et spændende tiltag, som vi hilser velkomment, siger Ingelise Svendsen, næstformand i Landforeningen SIND, til SINDbladet.

Stort udbytte af få midler
En patientcafé er et forum, hvor indlagte patienter og personale cirka en gang om ugen i uformelle rammer drøfter forbedringsarbejdet og den generelle dagligdag på afdelingen. Det hele sker på patienternes præmisser og med fokus på, hvad der er vigtigt for dem. Det kan for eksempel være aflåsning af dør til stue eller sikker opbevaring af ejendele under indlæggelse.

- Patientcaféerne er en succes, fordi vi med relativt få midler får et stort udbytte. Det kræver bare lidt kaffe og kage en fredag eftermiddag – til gengæld får vi værdifuldt input til, hvad vi kan gøre bedre, fortæller projektleder på Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, til SINDbladet:

- Det er et er tit en øjenåbner at få et andet perspektiv på tingene. Inddragelse og medbestemmelse gennem dialog og samarbejde er vigtigt for at forbedre sundheden og patientsikkerheden, opg der er patientcaféerne en vigtig brik i det puslespil.