Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

For 15. gang afholder Dansk Selskab for Patientsikkerhed Patientsikkerhedskonferencen, som er en af Danmarks største konferencer om kvalitet og patientsikkerhed. Det foregår den 19.-20. april 2017 på Scandic København. 

- Konferencen er det centrale mødested for personale, ledere og kvalitetsmedarbejdere med interesse i forbedringsarbejde, og den ruster dig til det fremtidige arbejde med kvalitet og patientsikkerhed, forklarer projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

>>> Se hele programmet for konferencen


Tag med på 10 års med forbedringsrejse
Det overordnede tema for Patientsikkerhedskonferencen i år er 10 år med forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet. Da Dansk Selskab for Patientsikkerhed i 2007 – sammen med Danske Regioner og TrygFonden – lancerede kampagnen Operation Life på sygehuse i hele Danmark, lød startskuddet til forbedringsarbejde med fokus på PDSA’er, tidstro data og kliniknær ledelse.

Siden har forbedringsmetoderne bredt sig til hele sundhedsvæsenet blandt andet i psykiatrien. Samtidig afspejler grundtankerne i det nye kvalitetsprogram, som Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL er ved at lægge rammerne for, læring og erfaringer fra de forbedringsprojekter, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har været involveret i de sidste 10 år. 

Patientsikkerhedskonferencens første dag består af plenum- og parallelsessioner, mens andendagen indeholder forskellige heldagsworkshops. En af parallelsessionerne handler om kvalitet og patientsikkerhed i psykiatrien. 

Her vil vi vise, hvordan psykiatrien har skabt markante forbedringer i forbindelse med projektet Sikker Psykiatri ved hjælp af forbedringsmetoder som eksempelvis PDSA'er, tidstro data og kliniknær ledelse. Vi vil også kigge udover Danmarks grænser og se på forbedringsarbejde i psykiatrien i andre lande

Simon Feldbæk Peitersen, projektleder i Sikker Psykiatri

Hør den skotske forbedringshistorie
På Patientsikkerhedskonferencen kan du høre John Harden, 'National Clinical Lead for Quality & Safety' i Skotland, fortælle om den seneste udvikling inden for patientsikkerhed og forbedringsarbejde i Skotland. I 2008 lancerede Skotland deres nationale kvalitetsprogram, der bygger på de forbedringsmetoder, som Sikker Psykiatri anvender. Forbedringsarbejdet begyndte på akutsygehuse og har siden spredt sig til andre dele af sundhedsvæsenet som psykiatrien og almen praksis.

- Forbedringsmetoderne har skabt markante forbedringer i det skotske sundhedsvæsen. Vi samarbejder og er fælles om arbejdet. På den måde bliver vi dygtigere. Vi har ingen 'primadonnaer'. Ingen siger: "Det er mit arbejde". Det er vores forbedringsarbejde, og vi deler resultaterne på landsplan, forklarer John Harden.

Som noget nyt giver Patientsikkerhedskonferencen dig også mulighed for at dele dit forbedringsarbejde med dine kollegaer via en ‘poster’. Det er en plakat, som viser resultaterne af et bestemt patientsikkerhedsarbejde. På konferencen hænger plakaterne til frit skue, og der er seancer, hvor personalet uddyber deres arbejde for de andre deltagere. Deadline for indstilling af posters er den 20. marts 2017. 

>>> Sådan får du optaget en poster på konferencen

TILMELDING

Udover forbedringsarbejde i psykiatrien behandler Patientsikkerheds- konferencen emner som tværsektorielt samarbejde, ulighed i sundhed, forbedringsledelse og digitalisering.

>>> Se konferencens program - og tilmeld dig