Hvordan skaber man en sund og moden fejlkultur? Hvordan sikrer man patientsikkerhed på tværs af sektorer? Hvordan inddrager man borgerne i at sætte mål for deres egen rehabilitering?

Det er nogle af de spørgsmål, som Primærsektorkonferencen 2017 besvarer. Konferencen, som foregår på Comwell Kolding, er for sundhedspersonale, kvalitetsmedarbejdere og ledere, der arbejder med og/eller har interesse i arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i og omkring kommunerne.

På konferencen vil der være masser af inspiration at hente om forbedringsarbejde, som psykiatrien kan få glæde af, og som kan accelerere arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i psykiatrien yderligere.

Projektleder i Sikker Psykiatri Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Patientsikkerhed på tværs af sektorer
Den første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner. På en af sessionerne fortæller Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune om deres arbejde med at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Det sker ved at udvikle en samarbejdsmodel til tværssektoriel koordinering af borgernes forløb med det formål at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering samt at mindske akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser.

Andendagen består af daglange workshops. Her er der blandt andet mulighed for at tage en masterclass i forbedringsarbejde og få styrket kompetencerne i at bruge PDSA’er, driverdiagrammer og statistisk proces kontrol.

Oplev forbedringsarbejde i praksis
På dag to af Primærsektokonferencen kan du også opleve forbedringsarbejde i praksis. Sidste år var der stor rift om pladserne, da Sønderborg Kommune holdt åbent hus i forbindelse med Primærsektorkonferencen. I år gentages succesen.

Her vil personale i Sønderborg Kommune vise deres forbedringsarbejde i ældreplejen i forbindelse med I sikre hænder. Kommunen har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og medicinfejl, reducere fald og forbedre tandsundheden i forbindelse med I sikre hænder. Samtidig har man øget arbejdsglæden og løftet fagligheden blandt personalet. For det arbehde modtog Sønderborg i 2015 Dagens Medicins prestigefulde kvalitetspris Den Gyldne Skalpel som den første i den kommunale sektor for sit forbedringsarbejde i I sikre hænder.

På studieturen til Sønderborg viser medarbejdere på plejecentre og hjemmepleje/sygepleje, hvordan de har arbejdet systematisk med forbedringsmetoder som PDSA’er og tidstro data, der er internationalt anerkendte metoder til udvikling af kvalitet patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Derudover viser personalet, hvordan daglige tavlemøder styrker tværfagligheden og patientsikkerheden. 

Det koster 3600 DKK for at deltage i begge dage og 2350 DKK for én dag.

DET FÅR DU MED HJEM FRA KONFERENCEN

- Kompetencer i forbedringsmetoder – bl.a. tidstro data og PDSA’er

- Redskaber til at skabe en lærende organisation, som taler åbent om fejl

- Nyeste viden om patientsikkerhed på tværs af sektorer

- Indsigt i hvordan medarbejdere implementerer forbedringer i praksis, som reducerer medicinfejl, tryksår og fald

- Publikationer om forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet

Hvad fik du ud af Primærsektorkonferencen?