I øjeblikket arbejder 30 afsnit fra de ni projektenheder i Sikker Psykiatri. Ambitionen er, at metoderne og erfaringerne spredes yderligere i psykiatrien – også efter projektet officielt slutter ved udgangen af 2017.

På Sikker Psykiatris læringsseminar 10 den 31. maj-1. juni fortalte Simon Tulloch, konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, om de syv gængse fejl, som sundhedspersonalet laver, når de skal sprede og dele deres forbedringsarbejde. Det er den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement, som har udarbejdet de såkaldte ’Seven Spreadly Sins’ på baggrund af flere års erfaringer med forbedringsarbejde over hele verden.

Når man som sundhedsprofessionel ser resultater af sit forbedringsarbejde i form af eksempelvis reduktion i bæltefikseringer eller selvmord, tænker man automatisk på at sprede og dele sit arbejde til andre afsnit. Forståeligt nok. Men man skal være opmærksom på, at det kan være udfordrende at sprede de gode forbedringsideer i praksis.

Simon Tulloch, chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Spredning sker ikke over natten
Simon Tulloch har tidligere arbejdet i psykiatrien i Østlondon, som er et distrikt med over 5000 ansatte og halvanden million indbyggere. Her har man reduceret antallet af voldelige episoder med 42 procent. Reduktionen er et resultat af flere års målrettet forbedringsarbejde, hvor man har spredt forbedringsarbejde fra et afsnit til alle distriktets over 100 enheder, som tager sig af både ambulante og indlagte patienter, herunder retspsykiatriske patienter.

Med afsæt i sine erfaringer fra London gav Simon Tulloch tips og tricks til klinikerne og lederne på læringsseminaret om, hvordan de kan imødegå nogle af udfordringerne i forbindelse spredning af forbedringsarbejde.

- Inden man går i gang med at sprede, skal man først og fremmest være sikker på, at om ens forbedringer er varige – om der ligger robuste processer bag, siger Simon Tulloch:

- Spredning er ikke noget, der sker over natten. Det tager lang tid. Det kræver planlægning og en organisatorisk infrastruktur, som er gearet til at sprede. Der vil være tider, hvor det går galt. Så må man stoppe op og kigge på sin plan igen. Brug også personale fra pilotenhederne til overbevise de steder, som viser modstand mod forandring.

De syv synder i spredning af forbedringsarbejde