Sikker Psykiatri afholdt det 10. og næstsidste læringsseminar i projektet, hvor personale og ledelser fra psykiatrien mødtes for at udvekslede erfaringer om forbedringsarbejdet.

Sikker Psykiatri slutter officielt med udgangen af 2017, men forbedringsarbejdet og projektets metoder lever videre i psykiatrien. Derfor fokuserede seminaret blandt andet på opbygning af kapacitet, dannelse af netværk samt skabelse af varig platform for bedringsarbejdet efter projektets afslutning.