Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

- Hvad er vigtigt for dig? 

Det spørgsmål stillede personalet til samtlige patienter på Psykiatrisk Center Tórshavn i forbindelse med den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag den 6. juni 2017.

Vi har en forestilling om, hvad der er vigtigt for den enkelte patient, men vi ved det egentlig ikke, før vi spørger. Med spørgsmålet bliver vi mere opmærksomme på mennesket bag sygdommen.

Eydna Lindenskov, specialsygeplejerske og Sikker Psykiatri-projektleder på Psykiatrisk Center Tórshavn

Fra ’Hvad er der i vejen’ til ’Hvad er vigtigt’
Psykiatrisk Center Tórshavn var en af de omkring 250 afdelinger over hele Danmark, der deltog i Hvad er vigtigt for dig?-dag, som også talte blandt andet sygehuse, plejecentre og lægepraksisser. 

Konceptet begyndte i Norge i 2014 og har siden bredt sig til Skotland, Brasilien, New Zealand og mange andre lande. Alle med det samme budskab: Sundhedsvæsenet skal ikke kun have fokus på ’Hvad der er i vejen med patienten’, men det skal i lige så høj grad have øje for ’Hvad der er vigtigt for patienten’.

- Dagen er vigtig, fordi vi ved, at inddragelse helt konkret kan skabe bedre resultater for den enkelte patient – og at det næsten altid skaber større tilfredshed. Ved at stille det enkle spørgsmål kan vi få en bedre indsigt i patienternes liv og dermed mulighed for at støtte dem i at leve, som det giver mest mening for dem, forklarer overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Ove Gaardboe.

Han er også projektleder på projektet Hej Sundhedsvæsen, som står bag Hvad er vigtigt for dig?-dag. Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der har som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Svarene overraskede
På Psykiatrisk Center Tórshavn var ledelsen meget optaget af at klæde medarbejderne ordentlig på til Hvad er vigtigt for dig?-dage. Derfor var man rundt på de forskellige afdelinger før den 6. juni for at holde oplæg om dagen.

- Det er vigtigt at forbedrede medarbejderne ordentligt på, hvad dagen går ud på, så de har en ide om, hvordan de skal gribe den an og tager ejerskab over den. På den måde sikrer man vilje og sammenhold på dagen, fortæller Eydna Lindenskov, specialsygeplejerske og Sikker Psykiatri-projektleder på Psykiatrisk Center Tórshavn. 

På selve dagen gik personalet rundt med Hvad er vigtigt for dig?-badges, og hver medarbejder havde til opgave at stille spørgsmålet til sine patienter.

- Vi forventede, at patienterne ville svare noget i retning af blive helbredt, eller at svarene handlede snævert om selve behandlingen. Men det handlede om mange andre aspekter som eksempelvis at blive hørt og set, siger Eydna Lindenskov.

For eksempel var der en pårørende, som sagde, at det er vigtigt, at telefonen bliver taget, når man ringer til psykiatrien. Den pårørende gjorde opmærksom på, at telefonen ringer, selvom den er optaget, hvilket giver en oplevelse af, at der ikke er noget personale i den anden ende. Det er Psykiatrisk Center Tórshavn i gang med at få lavet om, så patienterne og de pårørende får besked, hvis telefonen er optaget.

Hvad er vigtigt for dig?-dag hver dag
To gange i løbet af Hvad er vigtigt for dig?-dagen – om eftermiddagen og aftenen – samledes medarbejderne på Psykiatrisk Center Tórshavn for at udveksle oplevelser og erfaringer. 

- Den fælles refleksion er virkelig vigtigt. En ting er at spørge, men det skaber en læring på tværs af medarbejdere at reflektere over dagen, og hvad patienterne har sagt, siger Eydna Lindenskov.

Det var ikke kun personalet, som delte erfaringer. På en af afdelingerne på Psykiatrisk Center Tórshavn talte patienterne med hinanden om, hvad der var vigtigt for dem.

Der var en patient, som sagde, at vi som personale også skal huske at stille spørgsmålet i morgen. Det var en god reminder om, at vi altid skal have øje for, hvad der er vigtigt for patienterne.

Eydna Lindenskov, specialsygeplejerske og Sikker Psykiatri-projektleder på Psykiatrisk Center Tórshavn

Ledelsesteamet på Psykiatrisk Center Tórshavn samler op på Hvad er vigtigt for dig?-dagen og ser på, hvad de kan forbedre på baggrund af patienternes svar.