Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Samarbejde med patienter og pårørende er en afgørende del af projektet Sikker Psykiatris arbejde med at forbedre patientsikkerheden i psykiatrien. Derfor har de psykiatriske afsnit, som deltager i Sikker Psykiatri, tilknyttet patient- og pårørenderepræsentanter, som mødes med personalet og bidrager med input til det konkrete forbedringsarbejde på den enkelte afdeling. Repræsentanterne er som udgangspunkt frivillige, men Psykiatrisk Center Tórshavn er gået en anden vej.

- Da vi begyndte med forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri var vores pårørenderepræsentant 'bare' en stemme. Det var svært for hende og for os at få greb om hendes rolle, fortæller Eydna Lindenskov, specialsygeplejerske og projektleder på Sikker Psykiatri på Psykiatrisk Center Tórshavn. 

Derfor valgte Psykiatrisk Center Tórshavn at ansætte Maria Andreassen Hentze, som fast pårørenderepræsentant, og hun fik nogle konkrete opgaver.

Forbedringer kræver kun 15 skridt 
Pårørende kan ringe til Maria for at få sparring og god råd. I forhold til Sikker Psykiatri er hun en del af forbedringsarbejdet og bidrager med ideer til forbedringer. 

Jeg kan komme med nogle vinkler og hjælpe personalet til at se tingene fra de pårørendes perspektiv. Den pårørende har brug for at blive set, hørt og rummet. Jeg føler, at jeg kan hjælpe på en helt speciel måde.

Maria Andreassen Hentze, pårørenderepræsentant

Hun har været med til at lave pjecer med information om for eksempel Leponex/Clozapin og generel information om Psykiatrisk Center Tórshavn. I forbedringarbejdet har hun benyttet 15-skridt-metoden. Her tager man 15 skridt ind på en afdeling og identificerer gode ting, samt hvilke elementer der skaber forstyrrelser for og barrierer i patienter og pårørendes møde med sundhedsvæsenet. Det resulterede i nogle brugbare ideer til det videre arbejde med at styrke patientsikkerheden.

>> Læs 'Patienter og pårørende forbedrer patientsikkerheden'


- Maria har en anden stemme end vores. Vi kan som personale blive opslugt af seriediagrammer. Dagordenen er fyldt op, og vi har næsten ikke tid til alt. Men hun husker os hele tiden på, at vi skal medtage patienterne og de pårørendes perspektiv. Vores faglighed som sundhedspersonale bliver bedst sat i spil, når vi har dem med, som forbedringsarbejdet handler om, siger Eydna Lindenskov.

Inddragelse styrker patientsikkerheden

Det vil altid være personalet, som har ansvaret for at yde en sikker pleje og behandling af høj kvalitet. Men på områder hvor patienter og pårørende har ressourcer og gerne vil bidrage, er det Sikker Psykiatris ambition, at de skal inviteres med i beslutningsprocesserne.

>> Læs mere om Sikker Psykiatris fokus
på inddragelse af patienter og pårørende